Skogsnäringsveckans invigning och Föreningen Skogens årsmöte

Som vanligt erbjuds en heldag med ett fullspäckat skogsprogram, gratis för medlemmar i Föreningen Skogen inklusive lunch.

Anmäl dig senast den 22 mars. Ange inloggningskod snv2013. Glöm inte att kryssa i att du är medlem i Föreningen Skogen. OBS! Begränsat antal platser.
Klicka här för att komma till anmälningsformulär

Kl 08.00  Föreningen Skogens årsmöte
Vad händer i föreningen? Vi går igenom verksamheten och väljer styrelse och valberedning. Öppet för medlemmar. Skicka gärna frågor och förslag inför årsmötet till info [at] skogen [dot] se i förväg. Dagordning och verksamhetsberättelse finns före mötet på skogen.se.

Plats: Sal 357, Norra Latin/City Conference Centre, Stockholm.

Kl 09.00 Seminarium - Framtidens skogsskötsel - Hur ökar vi produktionen i skogen?
Det behövs mer klimatvänlig och förnybar råvara. Skogsstyrelsen och SLU undersöker på uppdrag av regeringen hur tillväxten i den svenska skogen kan öka samtidigt som miljöhänsynen och den biologiska mångfalden i skogen förstärks. På Föreningen Skogens och Skogsstyrelsens seminarium presenteras preliminära resultat. Ta chansen att vara med och diskutera hur skogsbruket kan ta sig an uppdraget.
Medverkande: Erik Sollander, Skogspolitisk strateg Skogsstyrelsen samt representanter från skogsnäringen och civila samhället.
Diskussionsledare:  Ordförande Carina Håkansson, Föreningen Skogen.
Plats: Sal 357, Norra Latin/City Conference Centre, Stockholm.

Kl 11.00 Officiell invigning av Skogsnäringsveckan 2013
Ett samarrangemang av Skogsindustrierna och Föreningen Skogen.
Under invigningen delas Föreningen Skogens Guldkvistar och Greve Carl Bernadottes skogspris ut under högtidliga former.
Plats: Aulan, Norra Latin/City Conference Centre. Efterföljande lunch.
(Samtliga platser i aulan ska vara intagna senast kl 10.50)
Inledningstalare: Vi har glädjen att presentera Göran Persson, ordförande för Sveaskog och Think Forest som invigningstalare på Skogsnäringsveckan,

Kl 13.00 Skogsindustriernas öppna årsmöte
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson inledningstalare på Skogsindustriernas årsmöte.
Programpunkter: Motorn i en hållbar bioekonomi, Biobaserad samhällsekonomi, Diskussion om ett hållbart samhälle, Levande Skogar – skogar för alla, Hur kombinera ett aktivt skogsbruk som försörjer samhället med politiska mål om miljöhänsyn, Tree Hotel – Sveriges mest produktiva skogshektar

Om du har frågor kontakta Föreningen Skogen 08-412 15 00.

Hela dagen den 16 april är öppen och kostnadsfri för medlemmar i Föreningen Skogen. Sista anmälningsdag är 22 mars. Ange inloggningskod snv2013. Glöm inte att kryssa i att du är medlem i Föreningen Skogen. Klicka här för anmälan

Norra Latin, Stockholm
Gratis för medlemmar i Föreningen Skogen
Föreningen Skogen och Skogsindustrierna
Publicerad: