Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020.

Tyvärr har vi i rådande extraordinära situation fattat beslutet att ställa in seminariet, det nordiska mötet och middagen den 26 mars, exkursionen den 27 mars samt studiebesöket på Nordiska museet den 28 mars.Årsstämman den 27 mars kommer att hållas enligt plan på KSLA men starten flyttas till klockan 10. Stämman följs av ett föredrag av Henrik Niklasson, Djurgårdsförvaltningen. Övriga aktiviteter flyttas fram ett år. Preliminära datum för detta är den 25-26 mars 2021 på KSLA i Stockholm.

Önskar du delta i Skogshistoriska Sällskapets årsstämma, på plats eller per Skype, vill vi att du åter anmäler dig, nu direkt till Sällskapets sekreterare Mats Hannerz, mats.hannerz@silvinformation.se Årsstämman är avgiftsfri.

Inbetalade deltagaravgifter kommer att återbetalas, vänligen meddela namn, adress och kontouppgifter till ekonomi@ksla.se

Vänliga hälsningar

Hans-Jöran Hildingsson

Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

KSLA - Kungliga Skogs och Lantbruksakademin
Stockholm
Årsstämman är avgiftsfri
Skogshistoriska Sällskapet
Mats Hannerz, sekreterare Skogshistoriska Sällskapet
Publicerad: