Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020.

Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

torsdag, 26 mars, 2020 - 09:00 till lördag, 28 mars, 2020 - 14:00
KSLA - Kungliga Skogs och Lantbruksakademin
Stockholm
Kortbetalning i samband med anmälan. Pris för konferensens olika delar: Skogshistorisk konferens 400 kr Jubileumsmiddag 600 kr, Årsstämma Kostnadsfri, Exkursion Nationalstadsparken 200 kr, Nordiska museet 100 kr.
Skogshistoriska Sällskapet
Mats Hannerz, sekreterare Skogshistoriska Sällskapet
Publicerad: