Skogsdagen 2012 tema Hållbart brukande på Linnéuniversitetet

Hur ska vi få skogen att räcka till alla? Under det senaste året har skogen varit på tapeten i många sammanhang och flera intressen gör anspråk på just sin rätt till vår gröna naturtillgång. HÅLLBART BRUKANDE. Skogen ska räcka till många saker. Biologisk mångfald, rekreation, träprodukter, träbyggnation, massa, bioenergi, rehabilitering och nya material är några exempel. Hur ska då skogen brukas? Frågan är inte enkel och därför har vi bjudit in en rad personer till Skogsdagen 2012 som alla fått frågan ”Vad innebär hållbart brukande för dig?” Dagens föreläsningar avslutas med en paneldebatt. TID OCH PLATS. Skogsdagen anordnas i de båda trähusen M och N på campus i Växjö lördagen den 24 november kl 9-14. Kaffe serveras från 8.30. Gratis entré. Sopplunch 50 kr. Anmälan via hemsidan http://lnu.se/skogsdagen2012 senast den 20 november. Välkommen!

Linnéuniversitetet, campus Växjö, M- och N-huset
Växjö
Nina Albrecht
nina.albrecht@lnu.se
Publicerad: