Skogsdag om hållbar skogsskötsel

Skogforsk erbjuder en kostnadsfri skogsdag för att titta på och diskutera aktuella skogsfrågor med våra experter och forskare ur ett hållbarhetsperspektiv. Dagen vänder sig framförallt till dig som är skogsägare eller framtida skogsägare Vi hoppas kunna ge dig ny kunskap och inspiration som du kan nyttja i din roll som skogsägare. Vi håller till på vår demonstrationsfastighet Bredvik utanför Rimbo. På exkursionspunkterna diskuterar vi hänsyn till mark och vatten vid olika skogsbruksåtgärder men också hur vi hanterar granbarkborren och betesskador i ett hållbart skogsbruk.

Bredvik
Utanför Rimbo
Helena Gålnander
Publicerad: