Skogsdag om hållbar skogsskötsel

Dagen vänder sig framförallt till dig som arbetar inom skogsbruket. Vi hoppas kunna ge dig ny kunskap och inspiration som du har användning av i din vardag. Vår förhoppning är också att ni som deltagare, ska hinna utbyta erfarenheter med varandra samt att vi på Skogforsk kan fånga upp aktuella frågeställningar och problem i skogsbruksvardagen. Vi håller till på vår demonstrationsfastighet Bredvik utanför Rimbo. På exkursionspunkterna diskuterar vi hänsyn till mark och vatten vid olika skogsbruksåtgärder men också hur vi hanterar granbarkborren och betesskador i ett hållbart skogsbruk.

Bredvik
Utanför Rimbo
Helena Gålnander
Publicerad: