Skogsägarrörelsens historia

Skogsägarrörelsen har en historia fylld av dramatik, framgångsrika och djärva satsningar – men också kriser. Det framgår med all tydlighet av den historik som efter omfattande forskning i arkiven tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Ola Persson, Jan Sandström, Sven Sjunnesson och Ulf Österblom. På ett seminarium arrangerat av LRF och Skogshistoriska Sälslkapet presenteras innehållet.

LRF:s huvudkontor, Franzéngatan 6
Stockholm
Karin Tormalm
karin.tormalm@gmail.com
Publicerad: