Skogens mångfald och Öka arealen ädellövskog

Programmet innehåller bland annat: • Inspiration och fördjupande föreläsningar i ämnet skoglig mångfald och ädellövskog. • Summering av Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet inom Skogens mångfald och Ädellöv 2009-2012. • Information om syfte och villkor för skogliga stöd inom EU:s Landsbygdsprogram. Under perioden 2007-2013 finns sammanlagt ca 300 miljoner kr att söka för olika skogliga åtgärder. • Praktiska exempel i fält kring skötsel av natur-, kultur- och sociala värden i skogen. • Praktiska exempel i fält på stödberättigade åtgärder som ökar arealen ädellöv. Vi tar även upp möjligheter inom kvarvarande programperiod samt gör ett avstamp inför kommande landsbygdsprogram 2014-2020. Såväl externa föreläsare som Skogsstyrelsens egna medarbetare kommer att medverka.

tisdag, 23 oktober, 2012 - 09:00 till onsdag, 24 oktober, 2012 - 16:00
Quality Airport Hotel Arlanda
Arlanda stad
Angelica Därnlöf
Publicerad: