Skog och vilt i torkans spår

18.00 Inledning, Blekinge gille och Hushållningssällskapet 18.30 Älgbetesinventeringen 2018 – Simon Halling Ekmåne, Hushållningssällskapet 19.00 FIKA 19.30 Vilt och skog i balans- Karin Stoeckmann, Jägareförbundet 20.00 Viltinventering av klövdjur med drönare – Anette Eilert, Eilerts Drönare 22.00 Avslutande diskussion och paneldebatt Alla intresserade är välkomna. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Välkommen! Kostnadsfritt, anmälan behövs dock för att beräkna åtgången. Anmälan senast 5 nov till info.h@hushallningssallskapet.se eller Simon E Halling 076-879 1518. Vi behöver ditt namn, adress, telenr. och e-post.

Törneryds bygdegård
KARLSHAMN
Simon Halling Ekmåne
Publicerad: