Skog och vilt i torkans spår

PROGRAM: 17.00 Inledning och fika - Simon och Karl på Hushållningssällskapet 17.30 Viltinventering av dov- och kronhjort - Elias Turesson, Jägareförbundet ~18.30 PAUS Kalle Ödén berättar och Hushållningssällskapets skogsrådgivning 19.00 Inventering av klövvilt och hjort från drönare - Annette Eilert 21.00 Avslutande diskussion Medverkande: Skogsrådgivare Kalle Ödén samt Simon Halling Ekmåne Alla intresserade är välkomna. Vi avslutar dagen med frågestund och diskussion.

Ingelstadsgymnasiet, Växjö
Växjö
Simon Halling Ekmåne
Publicerad: