Seminarium "Vad innebär Brexit för svensk skogsindustri?

Storbritannien har sedan många år varit en av Sveriges viktigaste handelspartners. Nästan en femtedel av Sveriges export till Storbritannien kommer från skogsindustrin. Storbritanniens val att lämna EU, Brexit, kommer därmed att få stor påverkan på hela branschen. Regeringen är därför intresserad av att höra hur skogsindustrin förbereder sig för de kommande förändringarna, och vilka frågor som ses som särskilt viktiga i de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Vid seminariet kommer EU- och handelsminister Ann Linde att berätta om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur den påverkar handel och EU-samarbetet. Statssekreterare Elisabeth Backteman kommer att berätta om regeringens arbete för att skapa goda förutsättningar för svensk skogsexport, svensk skogsindustri och en växande biobaserad ekonomi.

Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Stockholm
Utrikesdepartementet
ud.hi-konferens@gov.se
Publicerad: