Seminarium: Pinus contorta – En högproducerande överlevare

Contortatallen är tålig, producerar mer än vanlig tall och kan användas på ungefär samma sätt. Men det finns risker med trädslaget, bland annat för den biologiska mångfalden. Ta del av de senaste rönen om vår senast introducerade tall.

SLU:s lokaler
Umeå
Ivar Palo
palonivari@gmail.com
Publicerad: