Seminarium om Mårten Sjöbeck

Mårten Sjöbeck läste geografi och botanik vid Lunds universitet men fick avbryta studierna vid faderns död. Istället tog han anställning som kontorsskrivare vid Statens Järnvägar. Där gjorde han sig känd för sina resehandböcker om olika landskap. Det gav honom enastående kunskaper om framförallt södra Sveriges markhistoria. Han insåg att naturen inte var statisk och att dess utseende var resultatet av människans användning av marken i årtusenden. Det var böndernas yxor, eldar, plogar och kreatur i deras strävan att försörja sig som skapade de skönhets- och naturvärden med öppna landskap, artrikedom och blomsterprakt som idag är så högt skattade. Dessa insikter gick på tvärs med den rådande akademiska synen på naturtyperna som statiska tillstånd och som låg till grund för tidens beslut om nationalparker. Sist men inte minst insåg Mårten Sjöbeck att dagarna för detta sköna odlingslandskap var räknade, vilket gjorde att han flitigt fotograferade och dokumenterade det. Seminariet på KSLA handlar om den geniale vetenskapsmannen, stilisten och fotografen Mårten Sjöbeck (1886–1976). Skydd av områden dominerar idag i miljöpolitiken. I vilken utsträckning har Sjöbecks teser om markhistorien beaktats i naturvårdsarbetet? Har han en given plats också i dagens landskapsdebatt?

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin
Stockholm
Karin Tormalm
karin.tormalm@gmail.com
Publicerad: