Sandslån i Västernorrland

I Sandslån, vid Ångermanälvens mynning, fanns under mer än hundra år världens största skiljeläge för flottning. Rekordåret 1953 passerade närmare 23 miljoner timmerstockar genom sorteringsverket, som var en stor arbetsplats. Bostadskasernerna från 1800-talets slut finns fortfarande kvar i den kulturhistoriskt intressanta miljön. Under dagen bekantar vi oss med platsen, tittar på flottningsmuseet och en modell av skiljet samt några filmer. Erik Törnlund, doktor i ekonomisk historia, berättar om flottningsepoken i norra Sverige. De lokala entusiasterna Anders Bergkvist och Bengt Westin bidrar med historik om industrin i Ådalen, de viktiga flottningsbåtarna och sorteringsverkets utveckling och avveckling.

Sandslåns Vandrarhem och Camping
Nyland
Iréne Gustafson
irene.gustafson@lycksele.se
Publicerad: