Praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i skogs- och träindustrin

Välkommen att ta del av praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i Västerbottens och Norrbottens skogs- och trämekaniska industri.
Några större och mindre företag delar med sig av sina erfarenheter och forskare analyserar värdet för rekrytering och affärsutveckling.

Datum: Tisdag 8 nov, 10.00-15.00
Plats: Campus Skellefteå
Anmälan: Anmäl ditt deltagande till thomas.1.lundmark@ltu.se
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt
Mer info: www.ltu.se/tiin och www.ltu.se/inkluderandeskog

Träffen arrangeras inom ramen för regionalfondsprojekten ”Träinnovation i Norr” och
”Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan”.

Campus Skellefteå
Skellefteå
Kostnadsfritt
Thomas Lundmark, Luleå Tekniska Universitet
thomas.1.lundmark@ltu.se
Publicerad: