Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion

Höstexkursion 2014

Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion onsdagen den 10 september i skogarna kring Fredrika.

I stormarnas spår …
Norra Sverige drabbades i slutet av förra året av två svåra stormar, Hilde i november och Ivar i december. Det mesta av uppröjningsrabetet är nu klart och det finns mycket kunskap och många erfarenheter att ta vara på inför eventuella framtida stormar, till exempel när det gäller olika metoder för att lokalisera stormskadad skog och hur man bäst upparbetar stormfälld skog under olika förhållanden. På exkursionen går vi också in på hur stormarna drabbat den enskilde skogsägaren respektive skogsbolaget och vilka strategier har man använt för att utveckla och få till ett så effektivt arbete som möjligt i den extrema situationen. Skogsstyrelsens beskriver hur man arbetat med rågivning och information, dispenser och lagtillsyn, m m.
Vid Norra Skogsklubbens Höstexkursion besöker vi ett område som drabbades av Hilde.

Välkommen med din anmälan!

Program onsdag 10 september
08.00 Avfärd med gemensam buss från Umeå (stora parkeringen på f d kaserngården, Umestan). (Alternativt kan du ansluta i Fredrika. Plats anges på www.norraskogsklubben.se.)
09.30 Vi börjar med kaffe i skogen. Därefter:

  • Stormen utifrån den private skogsägarens perspektiv. Norra Skogsägarna.
  • Hur hittar vi den stormskadade skogen? Olika metyoder och hur de fungerat. SCA, m fl.
  • Visning av drönare för att samla in data om stormskadorna. Smartplanes och SLU.
  • Lunch i skogen.

13.00 Vad säger lagen och hur fungerar den? Skogsstyrelsen: Alf Pedersen, m fl.
Tillämpning av lagen i praktiken. Sveaskog, m fl.
Strategier i stormarbetet. Holmen, SCA, Sveaskog, Martinsson m fl resonerar kring hur de agerat i samband med stormen. Möjlighet till frågor och inlägg.
15.00 Hemfärd och ankomst till Umestan för bussåkande ca kl. 16.30.

Anmälan till exkursionen görs senast torsdag den 4 september kl. 16.00 till skogsklubbens sekreterare Clas Fries. I första hand per epost clas.fries@skogsstyrelsen.se. Annars med brev eller telefon (postadress: Skogsstyrelsen, Box 284, 90106 Umeå; tel. 070-606 83 03). Maxantal deltagare på exkursionen är 70 personer (först till kvarn).

Exkursion är kostnadsfri för medlemmar i Norra Skogsklubben. Medlem blir man genom att betala årsavgiften 150 kr till Norra Skogsklubbens Plusgiro 22 77 72 – 1. Ange namn, post- och e-postadress. Ej medlemmar betalar 300 kr på plats.
Frågor: Besvaras av Tommy Karlsson (tel. 076-118 42 82) eller Clas Fries (tel. 070-606 83 03).
Läs om Norra Skogsklubben på: www.norraskogsklubben.se.

Fredrika
Västerbotten
Kostnadsfritt för medlemmar i Norra skogsklubben. Medlemskap kostar 150:-/år. Ej medlemmar betalar 300:- på plats
Norra skogsklubben
Clas Fries, Skogsstyrels
clas.fries@skogsstyrelsen.se
Publicerad: