Nationalparken Norra Kvill

Nationalparken Norra Kvill i Rumskulla socken inrättades 1927. Den ligger idag som en märklig ö av brandpåverkad naturskog i ett i övrigt brukat skogslandskap. Hur detta kommer sig är inte helt klarlagt, men har gett goda möjligheter att studera bland annat brandhistoriken i de småländska barrskogarna. Skogsbiologen Börje Drakenberg leder exkursionen genom vad som sannolikt är Sveriges mest brandpräglade skog där 41 bränder, mestadels betesbränningar men även naturliga bränder, dragit fram sedan 1400-talet. Här lyfts också angelägna frågor om hur våra skogliga nationalparker bör skötas. I ett nybildat naturreservat inte långt från nationalparken står, (med viss stöttning) den berömda Rumskullaeken, eller Kvilleken som den också kallas. Den är en 1000-årig relikt från det gamla öppna odlingslandskapet och är med en omkrets på 13 meter Sveriges äldsta och grövsta träd. Den beskrevs första gången 1772 av häradsfogden Magnus Gabriel Craelius i boken ”Försök till landskaps beskrivning”. Vid denna solitär reflekterar vi över landskapets träd och brukande alltsedan dess.

Norra Kvills nationalpark
Vimmerby
Mats Hannerz
Publicerad: