Marsträffen 2019

Träffen markerar årsdagen då 16 jägmästarstudenter bestämde sig att skickade ett öppet brev som en reaktion på uppropen som skakade om skogsbranschen, #metoo och #slutavverkat. Dagen kommer att bestå av föreläsningar och work shops med ämnen som normer, makt och civilkurage och är till för alla som vill jobba på mot en jämställd skogssektor. Deltagandet är gratis och lunch och fika finns att köpa till självkostnadspris.

Skogmarkgränd 17
Umeå
Lina Arnesson Ceder, Elin Olofsson, Elenor Sol Lärka och Linnea Forssén
marstraffen@gmail.com
Publicerad: