Levande Skogsvatten – vision eller verklighet?

Vattenfrågorna är idag mer aktuella än någonsin, inte minst inom skogsbruket. EU:s vattendirektiv, certifieringssystemen med flera ställer krav. Flera skogliga aktörer stärker nu sitt vattenvårdsarbete genom olika initiativ.

Det finns över 30 000 mil rinnande vatten och över 50 000 sjöar i det svenska skogslandskapet. Skogsbruket är på många håll den enda markanvändningen i vattenlandskapet och kan påverka vattnen.

onsdag, 14 november, 2012 - 11:00 till torsdag, 15 november, 2012 - 15:00
Hindåsgården
Göteborg
1.800 kr exkl moms
WWF Världsnaturfonden
Sofi Alexanderson
sofi.alexanderson@wwf.se
Publicerad: