Kvinnornas roll i skogshistorien

Under dagen belyser vi vad kvinnor har arbetat med i skogen och vilken betydelse det har haft för skogsanvändningen i södra Sverige. Programmet är ännu inte spikat i detalj, men det kommer att bli intressanta föredrag varvade med spännande berättelser, bland andra får vi lyssna på Peter Danielsson, som är antikvarie vid Kalmar Läns Museum. Arrangemanget är ett samarbete mellan Skogshistoriska Sällskapet och de sydsvenska nätverken för kvinnliga skogsägare. Vi kommer under hela dagen att vara inomhus.

Inbjudan skogsdag 27 oktober 2018

Linnéuniversitetet, Växjö
Växjö
Helene Reiter
helene.reiter@grenverket.se
Publicerad: