Kolning och träkolets historiska betydelse

Vi ägnar hela dagen åt träkolet, den viktigaste insatsvaran i de talrika svenska bergs- och järnbruken från medeltiden ända fram till 1900-talet. Under förmiddagen på Skogsmästarskolan får vi höra om brukens utveckling i den svenska järnhanteringens hjärtland, Bergslagen, och beroendet av träkolet – ödesfrågan. Vi diskuterar om olika metoder för träkolning i milor och ugnar och får höra om de gamla kolarskolorna. Och vi undrar hur den intensiva, flerhundraåriga träkolningen i Bergslagen har påverkat skogsskötseln och skogstillståndet. Eftermiddagspasset inleds i Kolarbyns ”stor-mila” där lunchen serveras tillsammans med visor och berättelser om kolarlivet. Huvudnumret blir att tillsammans med erfarna kolare och kolarmärkesaspiranter från Kolarorden ta del i arbetet med att resa, risa och stybba en mila. Sista punkten i programmet blir att besöka en närbelägen gammal kolbotten för att diskutera hur dessa kulturspår kan upptäckas och bevaras.

Skinnskatteberg
Skinnskatteberg
Rolf Thorén
rolf.thoren1@comhem.se
Publicerad: