Inbjudan till Vårexkursion med årsmöte till 1600-talsbergsmansgården Staberg

4 km SO om Falun på hedemoravägen med tema Bergvik Skogs historia och företagets upplösning torsdagen den 11 april

Välkomna till en träff med Bergvik Skog och Årsmöte i Gävle Dala Skogsklubb.
VD Elisabeth Salander Björklund gästar oss och berättar om Bergvik Skogs historia och processen att fördela skogstillgångarna på nya ägare.
Därefter årsmöte.

Program
12.00 Gemensam lunch på Stabergs Krog
13.00 Bergvik Skog och Elisabeth Salander Björklund
ca 14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Årsmöte
senast 16.30 Avslutning

Vägbeskrivning och övrig information om Stabergs Krog hittar Du på www.stabergskrog.se

Kostnad
Kostnad per person 200 kr, som inkluderar lunch, eftermiddagsfika och lokalkostnad. Betalning till klubbens bankgiro 5782-2801.
Styrelsen via Jan E.

Anmälan om deltagande
Det är ett starkt önskemål att få anmälningarna senast månd. 25 mars.
Till de som anmäler sig kommer vi att skicka ut en deltagarlista för eventuell samåkning.

Som alltid ser vi gärna att våra damer deltar.                                                                                                                                                   

Namn: ________________________________          

Namn: ________________________________                               

Adress: _______________________________________________________________

Anmälan till Jan Engsås med adress enligt brevfot el. e-post jan.engsas@telia.com
Styrelsen förbehåller sig rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.

Tel: ______________________              Mob: ______________________________

Epost: ______________________

1600-talsgården Staberg
Dalarna
200 kr (inkl lunch, eftermiddagsfika och lokalkostnad)
Gävle-Dala Skogsklubb
Jan Engsås
jan.engsas@telia.com
Publicerad: