Historien om Ösa

År 1913 startade smeden Jonas Östberg en liten bysmedja i Alfta. Där tillverkade han redskap för hanteringen av virke i skogen, bland annat timmerkälkar. Verksamheten utvecklades och fem år senare, 1918, startade det företag som nu heter ÖSA. På 1950-talet började man tillverka skogsmaskiner. Det började med en jordbrukstraktor som försågs med halvband. Den banade väg för den första riktiga skogsmaskinen, Bamse, alla moderna skotares anfader, som lanserades 1957. ÖSA växte sedan till en jätteindustri med som mest 700 anställda i Alfta, egen skogsteknisk skola och ledande i sin bransch. Under dagen får vi ta del av ÖSA:s spännande historia ända fram till 1993 då det inte längre räckte med uppköp och sammanslagningar i den smala branschen för skogsmaskiner. Fabriken i Alfta stängdes och tillverkningen flyttades till Finland. Dock klarade samhället förlusten av arbetstillfällen på ett bra sätt vilket också är intressant del av historien om ÖSA.

Alfta Skogstekniska Skola
Alfta
Erik Valinger
erik.valinger@slu.se
Publicerad: