Föreningen Skogens årsmöte

Styrelsen i Föreningen Skogen kallar härmed medlemmar till möte (stämma) måndag den 20 april 2020 klockan 15.30- ca 17.00.

Årsmötet på distans enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information lämnas efter anmälan. Vi rekommenderar och önskar att medlemmar deltar på distans under rådande omständigheter. 

Gör din anmälan här>>

Digitalt forum (info fås vid anmälan)
Föreningen Skogen
Publicerad: