Förbundet Skog och Ungdom arrangerar SM I SKOG

SM I SKOG
- en tävling i praktisk färdighet och teoretisk kunskap för Sveriges skogsintresserade

22-23 maj 2015, Ryssbygymnasiet, Ljungby

Plats: Ryssbygymnasiet utanför Ljungby
Tävlingsdagar: Fredag-lördag 22-23 maj 2015
Tid: Fredag kl. 08.30-16.30, lördag kl. 08.00-16.00
Invigning: Fredag kl. 08.30.
Finalheat: Lördag kl. 14.30, ca.
Prisutdelning: Lördag kl. 16.00, ca
Utställare/information: Lördag 08.30-16.00
För ytterligare information om utställare/information kontakta
Charlotta Myhrberg, 0372-408 23, charlotta.myhrberg@ryssbygymnasiet.se

Tävlingen sker i två klasser
- Skolklassen där elever från landets Naturbruksgymnasier, skoglig inriktning, tävlar mot varandra.
- SM-klassen för självverksamma skogsbrukare, entreprenörer och andra intresserade.

Utöver den individuella tävlingen sker även en lagtävling mellan skolorna i skolkassen och 2-mannalag i SM-klassen.

SM i skog omfattar 15 moment (se nedan). Av dessa kommer 11 att ingå i tävlingen. Efter 10 genomförda moment (grundomgång) stryks sämsta poäng och de 6 bäst placerade i respektive klass går vidare till ett finalheat. För varje moment i tävlingen ansvarar något företag inom tävlingskommittén.

Momentet är:
- Teorifrågor om skog
- Naturkännedom
- Precisionsfällning
- Klassning av timmer
- Gallring
- Motorsågshantering (svärdvändning, kapning)
- Aptering
- Stamkvistning
- Lastning/lossning med skotare
- Plantering
- Naturvårdshänsyn
- Mätning av massavedstrave
- Skydd och säkerhet
- Röjning
- Kubering av bestånd

Arrangör för SM i skog är Förbundet Skog och Ungdom i samarbete med Ryssbygymnasiet och skogsnäringen i regionen.

Kontaktperson för SM i skog
Lena Ström, tel: 0150-503 95, e-post: forbundet@skogochungdom.se, www.skogochungdom.se.

fredag, 22 maj, 2015 - 06:30 till lördag, 23 maj, 2015 - 14:00
Ryssbygymnasiet
Ljungby
Lena Ström, tel: 0150-503 95,
Förbundet Skog och Ungdom
forbundet@skogochungdom.se
Publicerad: