Finnskogen och skogsfinnarna

Under 1600-talet koloniserade finska svedjebrukare de vidsträckta skogsområdena i Värmland och östra Norge, det som kom att kallas Finnskogen. Här levde den finska kulturen kvar länge, och fortfarande bär många platser namn som berättar om det finska arvet. På gårdarna Mattila och Juhola har mycket av miljöerna bevarats, och samtidigt har forskare kartlagt den historiska markanvändningen på detaljnivå. Under exkursionen gör vi en tidsresa i området från tiden före, under och efter svedjebruket. Vi funderar över svedjefinnarnas påverkan på dagens skogar, följer med in i timmerepoken och reflekterar över dagens skogsanvändning. Vi guidas av professor Gabriel Bladh, Karlstad universitet. Gabriel har grävt i skogsfinnarnas historia både i Finland och med fältstudier i Mattilaområdet. Han blev också känd för TV-publiken genom serien Lagom mycket finsk som sändes 2017. Som en bonus kan den som inte har bråttom hem följa med på en guidad kvällsvandring på sydväxtberget Rännberg, där hyperitbergrunden skapat en unik och rik flora med ett hav av hässleklocka, tolta och strutbräken.

Mattila
Östmark
Mats Hannerz
Publicerad: