Exkursion till Ire och Loberget

Enligt Naturvårdsverket tillhör Ire naturreservat kategorin ”Sveriges finaste odlingslandskap”. Ända till sin död 1984 brukade siste ägaren, Josef Elofsson, markerna på samma sätt som hans förfäder gjort. Själva reservatet med sin inriktning mot ett traditionellt småskaligt åkerbruk bildades några år senare. Här har också Ire Natur- och kulturskola sin bas. Vi vandrar i de båda naturreservaten Ire och Loberget i nordvästra Blekinge. Loberget har fin naturskog där det finns gott om kulturspår både på utmarken och inägomarken, medan Ire med de båda gårdarna, Håkansgården och Josefsgården, är ett mer levande kulturlandskap som bevaras genom ålderdomlig och traditionell hävd. Exkursionen i detta säregna landskap med sin intressanta historia och spännande biologi leds av Urban Emanuelsson, professor vid Centrum för biologisk mångfald, SLU och Peter Norberg, föreståndare för Ire Natur- och kulturskola.

Ire naturreservat
Asarum
Jan Linder
janlinder48@gmail.com
Publicerad: