Ångsågens 100-årsjubileum

Drängsmarks by har anor från 1300-talet. På 1830-talet byggdes den första sågen i byn, och 1919 var det dags för den första ångsågen. Sågverksamheten upphörde på 1960-talet men anläggningen är restaurerad och drivs nu av byaföreningen. På denna sågens dag körs sågen och visas upp för allmänheten. Dagen är ett samarrangemang med Drängsmarks byaförening.

Drängsmark
Kåge
Erik Valinger
erik.valinger@slu.se
Publicerad: