1) Vad betyder förkortningen "fub"?2) Finns det något skogs-uppslagsverk på nätet?

Kylberg@askus.se
Eva Fridman

1) Vad betyder förkortningen "fub"? 2) Finns det något skogs-uppslagsverk på nätet?

m3fub betyder kubikmeter fast mått under bark (verkliga volymen av hel stam eller stamdel exklusive bark).

Delar av skogsordlistan har funnits på nätet fram till mars -97, men eftersom vi inte hittat någon som är villig att betala vad det kostar att lägga in den i sin helhet, har vi tagit bort den. Något svenskt skogsuppslagsverk kan jag alltså inte tipsa om. Ett annat tips jag kan ge är Bilder ur Nordens flora . Inte träd i och för sig, men väldigt bra!

Publicerad: