Nyheter
 • ”Skogen så mycket mer än lagringsplats för kol”

  Kategori: Politik & Ekonomi
  EU-kommissionen tillhör en av de aktörer som tycks ha anammat synen på skogen som enbart en lagringsplats för kol och att situationen för den biologiska mångfalden är dålig. Under år 2020 har vi sett det i process efter process. Det är en begränsad och felaktig syn på skogens klimatnytta, skriver Magnus Berg, Skogsindustriernas näringspolitiske chef. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Vänd motvinden till medvind i EU-arbetet"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Etiketter: Skogsindustrierna, EU
  ”Både skogsnäringen och svenska politiker, måste öka vårt engagemang i EU ännu mer. Här kommer en mängd frågor att avgöras som har stor påverkan på möjligheterna att bedriva ett aktivt och hållbart skogsbruk och att tillverka hållbara produkter från skogen. Den motvind som blåser just nu i vissa av dessa frågor ska vi vända till medvind”, skriver Viveka Beckeman, Skogsindustriernas VD, inför det nya året. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Att stå upp mot den onda skogsproduktindustrin

  Kategori: Bioenergi
  ”People need to stand up to the forest product industry”. Det är ett sammanfattande budskap från Mary S Booth i filmen More of everything som producerats av Greenpeace Norden och Skydda skogen och som nu sprids över världen. Budskapet är att motarbeta inte bara viss skogsavverkning utan tillverkningen av skogsbaserade produkter över huvud taget. Det står i stark motsatsställning till det arbete som nu startar i regeringskansliet för att formulera en svensk bioekonomistrategi, skriver Kjell Andersson, Svebios kommunikationschef. /Svebio
  Läs mer
 • Metsä Board inleder processen att söka nytt miljötillstånd för Husums fabrik

  Kategori: Klimat & Miljö
  Metsä Board, en del av Metsä Group, uppgraderar Husums massabruk i Sverige i två faser under 2020-talet. En ansökan för nytt miljötillstånd väntas senare under år 2021. / Metsä Board
  Läs mer
 • Metsä Board inleder ett förprojekt för att utöka sin falskartongkapacitet vid Husums fabrik

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Metsä Board, en del av Metsä Group, avser att stärka sin position som Europas ledande tillverkare av falskartong och planerar att utöka sin produktionskapacitet. Företaget inleder därför ett förprojekt för att höja den årliga produktionskapaciteten på sin kartongmaskin BM1, vid Husums fabrik i Sverige med cirka 200.000 ton. Förprojektfasen innefattar även en utvärdering av fabrikens hamnkapacitet med avseende på ökade volymer av råmaterial och färdigvaror. / Metsä Board
  Läs mer
 • "Allt starkare drivkrafter för träbyggande"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Utvecklingen för träbyggande och svenska sågverk fortsätter vara positiv under år 2021. Det spår Mathias Fridholm, chef för Svenskt Trä: ”Mycket tyder på att de drivkrafter som finns för träbyggande kommer att öka och accelerera de kommande åren.” / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Fortsatt fri avbokning av jakt- och fiskekort

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Etiketter: Sveaskog, jakt och fiske
  Med anledning av restriktioner för resande och den oro som vissa kan känna inför att resa förlänger Sveaskog den fria avbokningen av bokade jakt- och fiskekort. Fri avbokning för samtliga Sveaskogs jakt- och fiskekort gäller nu till och med september 2021. / Sveaskog
  Läs mer
 • Kraftigt stigande pris på skogsmark – i spåren av corona

  Kategori: Skog
  Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2020 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt stigit 4,1 % över hela landet vilket innebär ”all time high” för skogsmark i Sverige. Priset för skogsmark i norra Sverige ökade mest i hela landet med en uppgång om 7,5 %. Trots 2020 års uppgång når priset för skogsmark ändå inte upp till de nivåer som gällde vid toppåren 2010/2011. / Ludvig & Co
  Läs mer
 • Karlstad skyddar unik lövskog för all framtid

  Kategori: Skog
  För att långsiktigt skydda lövskogar med mycket höga naturvärden längs vattendraget Ölman bildar kommunen ett nytt naturreservat. Ölmans lövskogsraviner blir det femte, och största, kommunala naturreservatet - nästan 150 hektar. / Karlstads kommun
  Läs mer
 • Bemöter kritiken: "FSC gör skillnad i skogen"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: FSC Sverige
  FSC Sverige bemöter nu kritiken i bland annat Dagens Nyheter där det bland annat står: ”Skogsbolagen bryter mot egna miljöregler –men behåller certifikat”. Där ifrågasätts FSC:s effekter i skogen när reglerna inte följs. FSC anser att artiklarna inte speglar FSC:s arbete för ett mer hållbart skogsbruk och hur gällande regelverk fungerar. / FSC Sverige
  Läs mer

Sidor