Vilken tjocklek har brunjordens olika skikt?

Hanley La
Tord Magnusson, Universitetslektor, Fakulteten för skogsvetenskap, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Hej!

Jag undrar vad brunjordens olika skikt har för tjocklek. Vidare undrar jag om det finns information om de olika skiktens värmeledningsförmåga. Brunjordens olika skikt: humusblandad zonen, rostjorden och underlagen.

MVH

Hanley La

Hej Hanley La!

Man benämner normalt humusblandade zonen för mull; skiktet därunder för brunjordsskiktet (inte rostjord!); och underlaget för opåverkat underlag, eller modermaterial!
 
Mullens tjocklek i en väl utvecklad brunjord brukar vara omkring 20-30 cm. Detta varierar med klimat, mineralogi och växtlighet, och det som direkt avgör är till vilket djup daggmaskarna aktivitet sträcker sig (eftersom det är dom som skapar mullen genom att krypa upp på natten , lämna exkrementer, och dra ner löv och andra mjuka växtdelar i jorden och som äts under dagen). Så den kan vara både tunnare och mäktigare än angivet ovan.
Brunjordsskiktet har en mycket otydlig gräns nedåt mot det opåverkade underlaget, men brukar ha minst lika stor mäktighet som mullen – ofta något tjockare (dvs. kanske 30-40).
 
Värmeledningsförmågan varierar f f a efter vad jorden består av – och det är inte direkt kopplat till om jordmånen är en brunjord eller någon annan typ av jordmån! En jord består i princip av 1) mineralkorn, 2) dött organiskt material (humus), 3) vatten och 4) luft!  Mineralmaterial har överlägset störst ledningsförmåga, vatten kommer därnäst, sedan organiskt material och slutligen luft som leder värme sämst. Det som avgör värmeledningsförmågan för jorden som helhet är blandningen av dessa 4 beståndsdelar. Av detta följer att en lucker, porös jordleder värme sämre än en kompakt; en jord med mycket humus inblandat leder sämre än en ren mineraljord; en torr jord leder värme sämre än en fuktig/blöt jord. Mullen i en brunjord leder sämre än brunjordskiktet därunder (och sämre än underlaget). Om man jämför mullen i en brunjord med motsvarande ytskikt, mår, i en podsoljord, så leder dock mullen värme bättre än en mår (p g a att måren består i stort sett helt av organiskt material).
 
Hälsn Tord Magnusson