Vilka är fästingarnas naturliga fiender, förutom människan?

Hillevi Eriksson
Roger B Pettersson, Vilt, fisk och miljö, SLU

Hej!

Vilka är fästingarnas naturliga fiender, förutom människan?

Hej Hillevi!

Fästingar i släktet Ixodes har naturliga fiender i form av fåglar, näbbmöss, parasitsteklar, spindlar och svampar som kan äta eller reducera mängden fästingar. Det finns endast ett fåtal publicerade studier om naturliga fiender för fästingar i Europa och många av dessa fokuserar på parasitstekeln Ixodiphagus hookeri (familj Encyrtidae). Du har identifierat en kunskapslucka för vår forskning om svensk natur.
 
Med bästa hälsningar
Roger B Pettersson
Forskare och lärare
Sveriges lantbruksuniversitet
Vilt, fisk och miljö, SLU
901 83 UMEÅ