Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Metsä Wood lanserar Open Source Wood

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ett banbrytande öppet innovationsprojekt för ökad tillväxt inom storskaligt träbyggande. Metsä Woods initiativ Open Source Wood strävar efter att arkitekter, designers och ingenjörer ska samarbeta, dela innovationer och bidra med kunskap om modulärt träbyggande. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Almi Invest investerar i digital marknadsplats för virke

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Almi Invest investerar två miljoner kronor i nystartade Virkesbörsen, som har tagit fram en digital marknadsplats för att köpa och sälja virke i hela Sverige. I emissionen på totalt 4,5 miljoner kronor deltar också privatinvesteraren Olof Hallrup. Pengarna ska gå till utveckling och marknadsföring av marknadsplatsen. / Almi
  Läs mer
 • Södra, Derome och Nordströmsgruppen tecknar flerårsavtal

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I förra veckan undertecknade Södra, Derome samt Nordströmsgruppen ett flerårsavtal gällande interiörträprodukter. Avtalet innebär att Södra kommer vara dominerande leverantör av produkter såsom panel, list och träskivor till de växande bygghandelsföretagen. / Södra
  Läs mer
 • Ny norsk studie! Limträ klarar hårda brandkrav

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Brandtest i en ny norsk studie visar att limträkonstruktioner kan dimensioneras till att upprätthålla sin bärkraft genom ett fullständigt brandförlopp. – Testresultaten stärker argumenten för att använda limträ i höga och stora byggnader, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution / Svenskt Trä
  Läs mer
 • KL-trähandbok lanseras av Svenskt Trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  ”Ett effektivt material som revolutionerar träbyggandet” Användningen av KL-trä, korslimmat trä, har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. Nu har branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med leverantörer och en rad experter tagit fram en KL-trähandbok. − Syftet är att ge en samlad information för att hjälpa projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä, men KL-trähandboken passar även för undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet, säger Johan Fröbel, chef distribution och teknik. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Träbyggande från Sverige lockar i Ryssland

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ryssland har stor tillgång på skogsråvara och är en viktig del av skogsnäringen. Rysslands stora arkitekturmässa ARCH Moscow valde att bjuda in Sverige för att få omvärldsbevakning av de senaste trenderna inom träbyggandet. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Martinsons limträleveranser slår rekord

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Martinsons leveranser av limträ till byggvaruhandeln har slagit rekord under våren. Leveranserna av lagerbalk i april överträffade den tidigare toppnoteringen från juni 2016 med marginal. – Det handlar om limträets popularitet men också om att vi är duktiga på att leverera rätt produkter i rätt tid till handlarna, säger Lars Källströmer, försäljningschef för byggprodukter. / Martinsons
  Läs mer
 • Virkesbörsen bygger ny digital marknadsplats för framtidens virkesmarknad

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Virkesbörsen, den enda fristående och oberoende prisjämförelsesajten och marknadsplatsen för virke i Sverige, har genomfört en framgångsrik finansieringsrunda och tagit in totalt 4.5 miljoner kronor från såväl privatinvesteraren Olof Hallrup och Almi Invest. I samband med detta lanserades en helt ny plattform på www.virkesborsen.se där skogsägare enkelt kan ta in och jämföra anbud från olika skogsbolag för att säkerställa en god lönsamhet i skogsbruket. I samband med finansieringsrundan har styrelsen också förstärkts med ytterst kompetenta medlemmar. / Virkesbörsen
  Läs mer
 • Stark trend för svenskt byggträ

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det råder fortsatt stark efterfrågan på byggträ på den svenska marknaden. För tredje året i rad ökar Södra försäljningsvolymen till svensk bygghandel. / Södra
  Läs mer
 • SI-Modul: Hållbart system för byggnation med lättbalkar av trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Arkitekten Hans-Ludwig Stell från Münster i Tyskland har utvecklat ett sofistikerat modulsystem för en- och tvåplanshus. SI-Modul är ett enkelt, snabbt och självförklarande system för konstruktion i trä, baserat på Metsä Woods lättbalk Finnjoist®. / Metsä Wood
  Läs mer

Sidor