Trä och träindustrin

trä
 

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Man kan nämligen säga att trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse. Dels för att trä är ett energieffektivt material eftersom det utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs och eftersom de växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dessutom för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och därför kan användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 
 
 

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.
 
 
Filmen har tagits fram av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 
 
Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

 

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här


 
 

 • Stor brist på arbetskraft i träindustrin

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under 2017 behöver trä- och möbelindustrin anställa 2 000 personer, både tjänstemän och yrkesarbetare. Det visar en ny undersökning från Trä-och Möbelföretagen (TMF). / Byggvärlden
  Läs mer
 • Stående skog i Milano

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Många arkitekter har skissat på höghusskogar men nu byggs en vertikal skog på riktigt i Milano. Det är arkitektbyrån Stefano Boeri Architetti som har ritat The Vertical Forest. / ADA
  Läs mer
 • Nordisk Massivtre vill säkra träbyggandet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det nybildade bolaget Nordisk Massivtre AS har nu börjat bygga upp den personalstyrka på cirka tio personer som man anser behövs när produktionen av KL-trä ska dra igång i Kongsvinger sommar. / Woodnet
  Läs mer
 • Utställningen ”Från rot till barr” vill höja statusen på kvalitets­virke från gran

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Granen (Picea abies) är vårt vanligaste trädslag i Sverige, och den används i dag framförallt till konstruktionsvirke och massaved. I utställningen ”Från rot till barr”, som bland annat fått stöd av Skogssällskapet, vill hemslöjds­konsulent Magnus Eriksson höja statusen på granen genom att visa på nya, icke-stereotypa sätt att använda den. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Derome satsar på ungdomar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Deromegruppens sågverk går på högvarv och aldrig förr har så mycket timmer sågats och impregnerats på anläggningen i Anneberg, utanför Kungsbacka, som det gjorde under 2016. Och trycket är fortsatt högt. Det innebär att vi redan nu beslutat att inte stänga Annebergssågen under sommaren och satsar på att ge bygdens ungdomar chansen att komma ut i arbetslivet. / Derome
  Läs mer
 • Träbyggande motarbetar klimatförändringarna genom lagring av koldioxid

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Byggsektorn står för upp till 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser årligen, och har därför en viktig roll att spela i arbetet med att dämpa klimatförändringarna. Att bygga med trä är en del av problemets lösning, eftersom trä är det enda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid. Träprodukter, som Kerto® LVL, har ett förvånansvärt litet koldioxidavtryck under sin livscykel och kan användas i praktiskt alla typer av byggnader för att lagra koldioxid. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Setra köper industrifastighet i Malå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra förvärvar fastigheten Rubanken 2 av IKEA Industry Malå AB. Anläggningen är anpassad för träförädling och ligger i anslutning till Setras sågverk i Malå. / Setra
  Läs mer
 • Nationell satsning på träforskning

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
   Ett fluffigt tredimensionellt batteri som tål stötar och slag. Det är vad forskare vid KTH konstruerat med hjälp av cellulosa från träd, och därmed ett exempel på vad vi kan använda skogen till.
  I syfte att både uppnå regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 och behålla Sveriges särställning med en konkurrenskraftig skogsbaserad industri sker nu en satsning på forskning om skogen och dess möjligheter. Det första steget i denna kraftansträngning sker genom ForMAX, ett samarbetet mellan industri och akademi som ska generera skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi. / KTH
  Läs mer
 • Anders Nordmark ny platschef på Setra Rolfs

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Anders Nordmark har utsetts till ny platschef för Setra Rolfs i Kalix. Hans kommer närmast från en tjänst som vd på Stenvalls Trä i Piteå. / Setra
  Läs mer
 • Södra satsar och bygger ut sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra satsar drygt 200 miljoner kronor på sågverken i Långasjö, Värö, och Orrefors. Den största investeringen görs i Långasjö där produktionen kommer att öka från 280 000 kubikmeter till 360 000 kubikmeter, vilket innebär nyanställningar på 25 personer. Investeringsprogrammet ska vara klart under kvartal tre 2017. / Södra
  Läs mer

Sidor