Skogsbränsleuttag i praktiken

Skogsbränsleuttag i praktiken

Praktiska råd och information om uttag av grot, klenträd och stubbar finns i Kunskap Direkt – Skogsbränsle.

Mer fördjupad kunskap finns i Skogsskötselseriens del om Skogsbränsle.

Bioenergiportalens sidor om skogsbränsle fokuserar på marknaden.

 

Andra bra handledningar och broschyrer:

Holmen Skog: Skogsbränslehandledning

Norra skogsägarna m.fl.: Grenar Och Toppar, en handledning.

Sveaskog: Biobränslen från skogen

 

Filmer om uttag av skogsbränsle:

Sex filmer om skogsbränsle – från grotuttag till askåterföring. Filmerna är gjorda av Skogsstyrelsen och presenteras på Kunskap Direkt.

Bioenergi – från skog till flis. En film från Bioenergitidningen.