Fantastiska träd

rumskullaeken

Det finns ett stort intresse för höga, grova och vackra träd. Därför har vi på SkogsSverige utvecklat en funktion - "SkogsSveriges Trädkuriosa" - där du själv kan lägga in uppgifter om träd som du känner till som är speciella och ovanliga på något sätt. 

Andra fakta om några av alla fantastiska träd
Sveriges äldsta kända tall är en individ som ett par forskare fann på Hornslandet utanför Hudiksvall som 2002 var minst 757 år. Sveriges äldsta kända tall var länge en tall i Muddus nationalpark utanför Gällivare. Den har uppnått den aktningsvärda åldern av minst 711 år. Forskare har konstaterat att tallen i Muddus har överlevt skogsbränder 1413, 1507, 1596 och 1771.  

Normalt blir en tall 250-400 år gammal om den får växa fritt. En annan gammal svensk tall var 654 år då den avverkades 1913 i Svärdsjö, Dalarna.

I Sverige betydde tall ursprungligen det unga trädet och fura trädet när det var vuxet nog för avverkning men under 1800-talet började man i södra delarna av Sverige att använda fura om alla tallar.

Sveriges grövsta tall växer i Strängsered öster om Ulricehamn. Den har en omkrets på 4,49 meter.

Sveriges högsta tall är 36 meter och växer i Böda kronopark.

Sveriges största al växer i Hjo. Den mäter 5,6 meter i omkrets, är 21,7 meter hög och har en krona på 21 meter i diameter.

I Humlegården i Stockholm finns Sveriges största alm, den mäter 36 meter. Den tjockaste växer i Röhäll och dess diameter i brösthöjd är 2,32 meter.

7,30 meter i omkrets är en ask vid Esplunda slott i Närke. Den högsta asken är 34 meter och växer i Kristianstads kommun.

Vid Vika kyrka söder om Falun växer Sveriges grövsta björk. Den mäter 3,01 meter i omkrets. Den högsta, 33,5 meter, påstods växa i Arvika kommun, okänt av vem. Ingen i Arvika kan dock hitta igen den så det kan vara en skröna. En kunnig besökare har upplyst oss om att det finns en ännu större björk vid Salvarps busshållplats i Asby fsg Östergötland, den är enligt honom hela 3.29 m i omkrets!

Datorteket i Ljusdal har mätt en björk vid Borrgården, utanför Ljusdal. Den mäter 4.01 m i omkrets, 30 cm ovanför marken!

Den grövsta boken i Sverige har en omkrets på 6,36 meter och växer i Ingasäter utanför Skövde. Högst är en bok på 41 meter i Maltesholm i Skåne.

Rumskullaeken vid Norra Kvill i Småland är både Sveriges grövsta och äldsta träd. Den mäter 14,33 meter i omkrets nedtill och är cirka 1 000 år gammal.

Sveriges högsta en är 18,5 meter och finns vid sjön Glypen i Östergötland. Den tjockste och äldsta finns i Råå i Närke. Det är i Hammars församling och enen finns i Närkes absoluta sydspets öster om Vättern. Den har en omkrets på 2,8 meter i brösthöjd och är ungefär 600 år gammal.

Sveriges högsta träd var till och med mars 2003 en gran i Lekvattnet i nordvästra Värmland. Den var vid fällningen 48 meter hög med en omkrets på 2,52 meter i brösthöjd. Volymen uppmättes till 12,5 kubikmeter. För dagen har vi ingen uppgift på Sveriges högsta stående gran. Meddela oss gärna om ni känner till höga granar. I Jonsered fanns 1972 en 44 m hög gran. Om den står kvar kan den vara den högsta. Annars finns en del höga granar i Värmland. Vid Uddeholm finns exempelvis två granar som 2001 nådde höjden 43 meter.

Sveriges grövsta gran lär ha en omkrets på 4,86 meter och växer i Bröllopstorp i Västergötland.

Världens äldsta inrapporterade träd är en 9550 år gammal gran i Dalarna. Granen har visat sig vara en seg överlevare som klarat sig genom att växla mellan upprätt träd och krypande buske i takt med klimatets svängningar.
Det äldsta träd stående man känt till var 5 100 år gammalt och av furuarten Pinus longaeva. Det växte i Nevada, USA, men är nu nedsågat.

Det äldsta nu levande trädet är en fura i Kalifornien som anses vara 4 700 år.

Världens största träd är det kaliforniska mammutträdet General Sherman. Det är 83,82 meter högt, har en omkrets på 31,3 meter och en diameter på 11,1 meter. Uppskattningsvis räcker General Shermans timmer till 5 miljarder tändstickor... General Grant är lite högre, 90 m.

Titta på den här webbsidan för bilder på jorden gamla trädgiganter - Redwood, eller Sequoia

Världens längsta gren på ett mammutträd växer på 45 meters höjd en 45 m lång gren som är 2 m i diameter!!

Världens högsta träd påstås 2006 vara en Sequoia sempervirens (Hyperion) 115,245 m högt och växer i Redwood National Park i Californien. I området fanns två andra träd som också var högre än den tidigare rekordhållaren, The Stratosphere Giant som var 112,807 m hög.

Världens högsta lövträd är Eucalyptus regnans 110 m och växer i Styx Valley , Tasmanien.

Världens högsta julträd kläddes i Styx Valley 1999, en 80 m hög Eucalyptus regnans. Detta var en protest mot omfattande avverkningar av gamla träd.

Här hittar du en länk till en annan trädsida