Skogshistoria

skogshistoria

Skogen - en av Sveriges viktigaste tillgångar

Skogen och människan har följts åt genom seklerna. I århundraden har skogen varit en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Till en början för husbehovsvirke som brännved, byggnadsvirke, slöjdmaterial och stängselvirke, för att bara nämna de vanligaste. Ett material som björknäver var till exempel otroligt viktigt för taktäckning och björkveden användes som råvara till en mängd husgeråd och redskap. Bland förädlade produkter från skogen kan nämnas trätjära, träkol och pottaska. Träkolet var en viktig förutsättning för Sveriges järnproduktion och exporten av järn. I mitten av 1800-talet, med sågverksnäringens expansion, fick skogen ett industriellt värde. Det rationella skogsbruket som växte fram har också mycket påtagligt påverkat landskapsbilden och de skogliga ekosystemen både direkt och indirekt. 

I det här avsnittet på SkogsSverige kan du läsa om hur skogsmarken har fördelats och använts. Du hittar artiklar om den så kallade avvittringsprocessen från 1600-talet fram till 1925 då gränser reglerades mellan statens skogar och byalagens skogar i Norrland. Du kan också läsa om historiken kring kyrkans skogsinnehav. Dessutom kan du läsa om handsågens långa historia och som bonus lära dig att göra en egen tjärdal. 

Vill du veta mer? Det finns ett femtiotal museer i Sverige som belyser skogsbruk och trähantering. Flera av dessa har gått samman i Museinätverket Skog & Trä med mål att synliggöra det historiska arv som finns på vitt skilda platser i landet. På nätverkets sida hittar du till dessa muséer.

Museinätverket Skog & Trä

Skogshistoriska sällskapet bildades 1990 i syfte att ta vara på och sprida kunskap om skogens historia.

Skogshistoriska Sällskapet

Intresserad av historiska data om skogstillståndet? Riksskogstaxeringen har samlat in data om Sveriges skogar sedan 1920-talet.

Riksskogstaxeringens långa tidsserier  

Historiska skogsbilder  hittar du i Skogsbibliotekets bildarkiv (SLU).