Skog

skog
 

Sverige är ett skogsland på flera sätt 

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.  

 

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället

Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 
 
Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 
 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 
 
Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?
 
 

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

 
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Etiketter: Skog
  På SkogsSverige hittar du skogliga nyheter, faktaspäckade sidor och en frågelåda med ett 80-tal experter som besvarar skogliga frågor. Följ oss via webbplatsen skogssverige.se, fem nyhetsbrev samt de sociala medierna Facebook och Twitter. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Staten och skogsmyndigheterna saknar respekt för de mänskliga rättigheterna

  Etiketter: Skog
  Staten bryter mot flera punkter i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Värna äganderätten och ha tillit till markägarens ansvarskänsla. / ATL
  Läs mer
 • Holmen utsett till ett av världens mest hållbara företag

  Etiketter: Skog
  Holmen tar plats på Global 100, ett index över de hundra mest hållbara företagen i världen. Holmen placerar sig på plats 21 och är det enda bolaget inom skogsindustrisektorn på den prestigefulla listan. Holmen rankas också högst av de fyra svenska bolagen som kvalar in på Global 100. / Holmen
  Läs mer
 • SkogsSverige rapporterar

  Etiketter: Skog
  Här hittar du intervjuer med nyckelpersoner inom skogssektorn och reportage från evenemang. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Svensk skogsindustri lockar norska oljepengar

  Etiketter: Skog
  Genom sin oljefond har norska staten investerat miljardbelopp i svensk och finsk skogsindustri. Den inhemska skogsindustrin verkar dock mindre lockande. / ATL
  Läs mer
 • Det finns en hand bakom varje skog

  Etiketter: Skog
  När skogsbönder fick börja äga och sköta skogen fick träden en chans att växa upp och sedan dess har generation efter generation skött om och vårdat skogarna och förvandlat Sverige till ett rikt skogsland med stor mångfald i skogslandskapet. / LRF
  Läs mer
 • Ökat fokus på naturvårdande skötsel i skogen

  Etiketter: Skog
  Nu har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kommit överens om att tillsammans öka fokus på frågan om naturvårdande skötsel i skog. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Den anmälda avverkningsarealen ökade under december

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal ökade med 9 procent under december jämfört med motsvarande månad förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Äganderätten – en flexibel rättighet

  Etiketter: Skog
  Att äga – till exempel skogsmark – ger ingen absolut rätt. Det är i stället en flexibel rättighet som kan variera i omfattning beroende av olika lagstiftningar, sedvana, myndighetsbeslut och annat. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tänk på kanteffekten vid avverkning runt nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Nyckelbiotoper – små skogsområden med höga naturvärden – kan fungera som livsrum på längre sikt för naturvårdsintressanta svampar som lever av död ved. Men skogsägare behöver i så fall ta hänsyn till de negativa kanteffekter som uppstår vid avverkning i anslutning till en nyckelbiotop, visar ny forskning finansierad av Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor