Skog

skog
 

Sverige är ett skogsland på flera sätt 

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.
 
Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.  

 

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället

Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 
 
Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 
 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 
 
Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?
 
 

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

 
 • Tack alla SkogsSveriges läsare!

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige tackar alla läsare!
  På drygt fyra år har trafiken fyrdubblats på SkogsSveriges webbplats. I maj 2017 fick vi drygt 108.000 besök vilket är "all time high"! Det känns fantastiskt och vi är oerhört tacksamma över det genuina intresset från er läsare. Genom våra nyheter levererar vi omvärldsbevakning från skogssektorn och via våra faktasidor sprider vi skoglig kunskap. I maj hade vår expertpanel besvarat 7000 frågor sedan lanseringen av Frågelådan 1997.
  Läs mer
 • Svenskarna älskar skogen, men har dålig koll på vad den används till

  Etiketter: Skog
  Vi svenskar är kända för att vara ett skogsälskande folk, men har vi koll på vad skogen också används till? Landshypotek Bank har låtit Novus genomföra en undersökning som bekräftar den starka känslan för skogen, men visar brister i kunskapen om skogen och hur stor betydelse den har som industri och exportnäring. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Branden ger skogen nytt liv

  Etiketter: Skog
  Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg i den förkolnade veden. En naturvårds­bränning kan ha många spektakulära effekter. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Marginellt minskad anmäld avverkningsareal under maj

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal minskade med 0,01 procent eller 180 hektar under maj jämfört med motsvarande månad förra året. Totalt anmäldes 21 304 hektar under maj vilket jämfört med april är en ökning med 31 procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Erik Frisk från Torsta Naturbruksgymnasium hanterade stockarna bäst!

  Etiketter: Skog
  Erik Frisk från Torsta Naturbruksgymnasium i Ås vann skol-sm i skotarkörning när tävlingen avgjordes på mässan Elmia Wood i Jönköping. Nu satsar han på en karriär som skogsmaskinförare. / Torsta naturbruksgymnasium
  Läs mer
 • Stora skillnader i landet när det gäller skador på fornlämningar

  Etiketter: Skog
  Nästan var sjätte lämning i skogen med spår av vår historia, har skadats i samband med skogsavverkning, visar Skogsstyrelsens senaste granskning. Samtidigt är skillnaderna mellan landsdelarna stora. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Catrin Gustavsson blir chef för Innovation och Nya affärer i Södra

  Etiketter: Skog
  Catrin Gustavsson har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer i Södra. Hon efterträder Laila Rogestedt och tillträder 1 augusti. Catrin Gustavsson kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Stressade träd och tidiga avverkningar – nu slår torkan mot skogen

  Etiketter: Skog
  Den senaste tidens torka gör att skogen börjar påverkas. Granar med brunröda barr breder ut sig och skogsägare som begär dispens för att kunna avverka skog i förtid har ökat på flera platser. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dragkamp om skogen

  Etiketter: Skog
  Den brukade skogen är en central pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle. Inom regeringskansliet verkar det dock pågå en dragkamp om skogen, vilket leder till att nödvändiga beslut uteblir. Jonas Eriksson menar att det nu är dags för regeringen att visa ledarskap i skogsfrågorna och skyndsamt presentera ett svenskt skogsprogram. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Många lagar och regler påverkar skogsägaren och skogsmarken

  Etiketter: Skog
  Det finns många lagar som berör skogsmark och som skogsägare behöver man ha koll på vad som gäller både ovan och under jord. Skogsvårdslagen, artskyddsförordningen och minerallagen är bara några. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor