Skog

skog
 

Sverige är ett skogsland på flera sätt 

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.  

 

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället

Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 
 
Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 
 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 
 
Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?
 
 

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

 
 • Har du en skogsbruksplan?

  Etiketter: Skog
  En skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk. Med planen kan du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Claes Löfroth mottar ärofyllt skogspris av HMK Carl XVI Gustaf

  Etiketter: Skog
  Claes Löfroth har av Föreningen Skogen tilldelats utmärkelsen Guldkvisten. Han har under årtionden varit en stark drivkraft för att öka skogssektorns bidrag till ett klimatanpassat samhälle. Claes kommer att motta Guldkvisten ur Hans Majestät Konungen Carl XVI:s hand den 25 april 2017 under Skogsnäringsveckan. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Ny laserskanning en lönsam investering för Sverige

  Etiketter: Skog
  Myndigheter, forskning och företag agerar nu tillsammans för en ny satsning på en nationell laserskanning av Sveriges skogar. En investering som kan betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Äntligen får vi 74-tons lastbilar

  Etiketter: Skog
  Idag släppte regeringen till slut sitt förslag om att öppna upp för lastbilar med totalvikten 74 ton. – Det här är en väldigt viktig fråga för skogsindustrin. Tyngre lastbilar bidrar till effektivare transporter och sänkta utsläpp, säger Karolina Boholm, transportdirektör. / Skogsindustrierna.
  Läs mer
 • Fler klimatkubik i skogen redan idag

  Etiketter: Skog
  Klimatstatistik från SMHI visar att växtsäsongens längd har ökat med 10-15 dagar i Sverige de senaste årtiondena. För skogens del innebär det att vi redan ser en ökad tillväxt motsvarande sex miljoner kubikmeter per år som kan tillskrivas ett varmare klimat. / Skogsforum
  Läs mer
 • Markägare i kläm

  Etiketter: Skog
  Mats Johansson i Gummersta har fått nog av myndighetsinblandning. Hans skog blev biotopklassad och hans lilla vattenkraftverk är i farozonen när Länsstyrelsen omprövar tillstånd. / ATL
  Läs mer
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Etiketter: Skog
  På SkogsSverige hittar du skogliga nyheter, faktaspäckade sidor och en frågelåda med ett 80-tal experter som besvarar skogliga frågor. Följ oss via webbplatsen skogssverige.se, fem nyhetsbrev samt de sociala medierna Facebook och Twitter. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Alltfler skogsägare sköter skogen digitalt

  Etiketter: Skog
  2016 ökade användningen av Skogsstyrelsens digitala tjänster med 20 procent. 2017 fortsätter myndigheten att utveckla tjänster som ska underlätta för skogsägarna att planera sitt skogsbruk och sköta sin skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogssällskapet förändrar verksamhetsområdet utomhuspedagogik

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapets personal inom området utomhuspedagogik kommer från och med 1 mars 2017 att anställas av Stiftelsen Skånska Landskap. Skogssällskapet ändrar därmed karaktär på sitt engagemang inom verksamhetsområdet utomhuspedagogik. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Utdelning av Skogs-Oskar 2016

  Etiketter: Skog
  Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. / Mera Skog i Västerbotten
  Läs mer

Sidor