Skog

skog
 

Sverige är ett skogsland på flera sätt 

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.  

 

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället

Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 
 
Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 
 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 
 
Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?
 
 

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

 
 • FSC gör skillnad i Finlands skogar

  Etiketter: Skog
  En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Finlands skogar. De viktigaste bidragen gäller bevarande av olika livsmiljöer för hotade arter, större nyckelbiotoper och kantzoner mot sjöar och vattendrag. Viktiga bidrag är också att biologiskt värdefulla träd lämnas vid avverkning och att blandskog främjas. Effekten av FSC:s regelverk för biologisk mångfald har jämförts gentemot den finska lagstiftningens krav för skogsbruk och analyserats utifrån vetenskaplig litteratur. / FSC
  Läs mer
 • Miljöministern inbjuds till skogsexkursion

  Etiketter: Skog
  Miljöminister Karolina Skog, Norra Skogsägarna med sina 17 000 medlemmar inbjuder dig till en personlig skogsexkursion. Anledningen är den att vi vill visa hur nuvarande inriktning för skydd av skog fördröjer lösningen på klimatfrågan och skadar den frivilliga naturvården. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skogsturism lockar Polen och Litauen till Blekinge

  Etiketter: Skog
  Blekinges lövskogar ska lära Polen och Litauen hur man lockar turister. Följ med på en vandring när representanterna från länderna besöker Naturum Blekinge i ett utbyte länderna emellan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skog med variation

  Etiketter: Skog
  Bra produktion innebär inte bara hög virkestillväxt. Det innebär även att överväga risker och utvärdera olika möjligheter på kort och lång sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ferry Svan ny juniorvärldsmästare i Timbersports

  Etiketter: Skog
  Ferry Svan är efter helgens tävlingar juniorvärldsmästare i Timbersports.
  Ferry Svan prickade toppformen när världsmästerskapet för juniorer avgjordes i Hamburg under helgen. En seger och två andraplatser i de fyra deltävlingarna räckte till seger före Blake Marsh från Australien. / Stihl
  Läs mer
 • Artskyddsförordningen, skogsbruket och tjädern – går de att förena i samma skog?

  Etiketter: Skog
  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårdsorganisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Avtal klart med olika ingångslöner

  Etiketter: Skog
  Efter förhandlingar under vintern och våren har Skogsstyrelsen och GS-facket tecknat ett avtal med en sänkt ingångslön och utbildning. Ett av de första avtalen i sitt slag. Därmed kan fler som står långt från arbetsmarknaden få jobb. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Claes Löfroth tilldelades utmärkelsen Guldkvisten

  Etiketter: Skog
  Han har under årtionden varit en stark drivkraft för att öka skogssektorns bidrag till ett klimatanpassat samhälle. Guldkvisten delades ut på Bioekonomiskt Forum under Skogsnäringsveckan den 25 april 2017. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Lektioner i skogen ger bättre kunskap

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Genom Skogen i Skolan kan lärare hålla lektioner utomhus
  Regeringen lanserade initiativet ”Samling för daglig rörelse” den 16 maj med anledning av att barn och unga rör på sig alldeles för lite. När elever får lektioner i naturen ökar kunskaperna och minnet förbättras. Den utomhuspedagogiska metoden används av Skogen i Skolan som ger lärare tillgång till verktygen som behövs för att undervisa i skogen. / Skogen i Skolan
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna: Statsministern måste ta ansvar i artskyddsfrågan

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  DEBATT: Den svenska artskyddsförordningen måste ses över. Men miljöministern och landsbygdsministern ger motstridiga besked och verkar inte inse allvaret i frågan. Därför är det är dags att statsministern agerar och ger besked till Sveriges 300 000 skogsägare, skriver LRF Skogsägarna./ Altinget
  Läs mer

Sidor