Skog

skog
 

Sverige är ett skogsland på flera sätt 

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.  

 

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället

Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 
 
Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 
 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.
 
 
Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?
 
 

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

 
 • Att ha en mun av trä

  Etiketter: Skog
  Vad betyder det att ha en mun av trä? Och varför är det fel av påfågeln att dansa ensam i skogen? Det finns gott om bevingade skogsord världen över och tidningen SKOGEN har tagit ett tiotal av dem till sig. / SKOGEN
  Läs mer
 • ”Belöna skogsägare som tar naturhänsyn”

  Etiketter: Skog
  Det behövs en ny politik som belönar markägare som tar stort naturvårdsansvar och ger näringen som helhet motiv att bidra till att behovet av reservat minimeras, skriver Magnus Nilsson, miljökonsult och debattör, i en replik om miljölagstiftning. / SvD
  Läs mer
 • Naturvärden i nordväst ska skyddas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige innebär inte att det är fritt fram att avverka i skog med höga naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Elmia Wood – hela världens skogsmässa

  Etiketter: Skog
  Du har väl bokat in årets viktigaste datum? 7–10 juni byggs Elmia Wood upp i skogarna utanför Jönköping och välkomnar över 50 000 besökare och 500 utställare från 50 länder. Om du vill se de senaste trenderna för den globala skogsindustrin är mässan ett måste. Här gör du affärer och skaffar kunskap om tekniska innovationer från både stora maskintillverkare och småskaliga producenter. Du knyter kontakter, blir inspirerad och får nya idéer. Vi ses på skogsbranschens stora fest. Se filmen! / Elmia Wood
  Läs mer
 • Den svenska skogens storhet lyfts i nytt kunskapsinitiativ

  Etiketter: Skog
  Svenska Skogen, skogskommunikation, kunskapsiniativ
  Nu lanseras initiativet Svenska Skogen som ett led i att höja kunskapen och intresset för den svenska skogen som framtidsresurs. Ett initiativ som ska ge skogen en tydlig röst i det moderna Sverige. / Svenska Skogen
  Läs mer
 • Skogsarbete i Janstorpspassagen på Arnö

  Etiketter: Skog
  Mellan Strandstuviken och Janstorpskogen på Arnö hittas Janstorppassagen. Under våren pågår skogsarbeten för att förhindra granbarkborrens framfart. / Nyköpings kommun
  Läs mer
 • Sveaskogs åkare först i världen att lasta med VR-glasögon

  Etiketter: Skog
  Mattias Ackesten på Johans Åkeri i Kolsva är först i världen med att ha bytt ut kranhytten mot VR-glasögon. Med hjälp av ett så kallat "HiVision™"-system kan han nu sitta kvar i lastbilshytten och lasta. / Sveaskog
  Läs mer
 • Enighet om skogens nytta och delade meningar om hållbarhet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Medlemmar och politiker möttes på Skogens dag i Riksdagen
  - Det vore önskvärt med en Skogsambassadör på UD o bioekonomiska attachéer i Bryssel, menade Lena Bruce, ordförande gruppen för internationella frågor. På internationella skogsdagen arrangerades Föreningen Skogens dag i Riksdagen. Nationella skogsprogrammets projektledare berättade om resultat, åhörarna fick ställa frågor som politikerna besvarade. Dessutom diskuterades olika synpunkter kring skogsägares äganderätt. Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet. #IntSkogsdagen
  Läs mer
 • Debatt: När äganderätten hotas riskeras utvecklingen mot ett hållbart samhälle

  Etiketter: Skog
  Det är orimligt att myndigheter gör extrema tolkningar av artskyddsförordningen. Följden blir utebliven ersättning till enskilda markägare om marken eller skogen inte får brukas. / Trelleborgs Allehanda
  Läs mer
 • Skogsägarens viktigaste verktyg

  Etiketter: Skog
  För att göra skogsägandet både enklare och roligare har vi kombinerat ditt viktigaste planeringsverktyg med all smart teknik du bär med dig i din smartphone eller läsplatta. / Stora Enso
  Läs mer

Sidor