Politik & Ekonomi

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi. Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet.

... information om skogsvårdslagstiftningen på Skogsstyrelsens webbplats 

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. Tanken är att  optimera skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi och ta tillvara skogens hela värdekedja i en bred dialog med det civila samhället och myndigheter.

... information från regeringen om arbetet med ett nationellt skogsprogram

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

... EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Skog och landsbygdsutveckling i fokus när Sven-Erik Bucht besöker Dalarna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 26 april besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommunerna Falu, Leksand och Vansbro i Dalarnas län. Besöken ingår i den Sverigeresa som landsbygdsministern under våren genomför för att fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Svenska Jägareförbundet förstärker i Bryssel

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU:s påverkan på natur- och viltförvaltning ökar. Som en konsekvens av detta stärker nu Svenska Jägareförbundet sin representation i Bryssel. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Positiv omvärldskonjunktur gynnar svensk exportindustri

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas och den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, vilket bådar gott för svensk export och svenska företag. Idag presenterade Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, en ny Marknadsinsikt som ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin. / Business Sweden
  Läs mer
 • Hållbara smarta städer i fokus under exportfrämjande besök i Japan

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag, den 24 april, är bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på en exportfrämjande resa i Japan. Syftet är att bland annat stärka samarbetet mellan länderna kring digitalisering, hållbara smarta städer och byggandet av bostäder i trä. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Regeringen söker nytt mandat för klimatförhandlingar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  EU-kommissionen ska inte få sätta gränser för svensk avverkning enligt det nya förslaget./ ATL
  Läs mer
 • Debatt: Nu krävs åtgärder för att rädda skogsprogrammet!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsnäringens framtid står på spel när skogsprogrammets intressenter spelar ett föga vägvinnande spel. Vi ger förslag på hur regeringen bör säkra programmets framtid, skriver Sten Nilsson och Fredrik Ingemarson från SIFI, Tankesmedjan för internationella skogsfrågor. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • LRF kritiskt till myndighetstolkning av bombmurkledom

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket redovisade den 27 mars sin tolkning av den så kallade bombmurkledomen. Deras slutsats innebär i praktiken att fridlysning av arter som grundar sig på EU-direktiv, inte påverkas av domen. Det som framförallt berörs är de fall då skogsbruk begränsas till följd av fågelförekomster. Myndigheternas slutsats är att artskyddsförordningens förbud ska tillämpas fullt ut i dessa fall vilket innebär att skogsägare inte kommer erbjudas ersättning. LRF Skogsägarna ser ställningstagandet som mycket anmärkningsvärt. / LRF
  Läs mer
 • Enighet om skogens nytta och delade meningar om hållbarhet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Medlemmar och politiker möttes på Skogens dag i Riksdagen
  - Det vore önskvärt med en Skogsambassadör på UD o bioekonomiska attachéer i Bryssel, menade Lena Bruce, ordförande gruppen för internationella frågor. På internationella skogsdagen arrangerades Föreningen Skogens dag i Riksdagen. Nationella skogsprogrammets projektledare berättade om resultat, åhörarna fick ställa frågor som politikerna besvarade. Dessutom diskuterades olika synpunkter kring skogsägares äganderätt. Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet. #IntSkogsdagen
  Läs mer
 • Sven-Erik Buchts Sverigeresa fortsätter till Jönköpings län

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer på måndag den 27 mars, som en del av sin pågående Sverigeresa, besöka Jönköpings län och kommunerna Vaggeryd och Sävsjö. Nystartad mjölkproduktion och trähusbyggande är i fokus under besöket. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • ”Skogsprogrammet har gett bra resultat”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  En statusrapport från arbetet med det nationella skogsprogrammet presenterades på Skogens dag i riksdagshuset på tisdagen. / Skogsland
  Läs mer

Sidor