Politik & Ekonomi

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi. Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet.

... information om skogsvårdslagstiftningen på Skogsstyrelsens webbplats 

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. Tanken är att  optimera skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi och ta tillvara skogens hela värdekedja i en bred dialog med det civila samhället och myndigheter.

... information från regeringen om arbetet med ett nationellt skogsprogram

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

... EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • En genomgripande översyn av byggreglerna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I dag, den 23 februari, har regeringen tillsatt en tvåmanna-kommitté som får i uppdrag att genomföra en systematisk och grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning ska även utredas. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Landsbygden har ljus framtid

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  – Vi måste ta varandra i hand och ta långsiktiga beslut och inte svartmåla. Landsbygden har en ljus framtid. Det sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) när han besökte naturbruksgymnasiet Södra Viken i Sunne på onsdagen. / NWT
  Läs mer
 • "Skogen är undervärderad"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Mäklarfirman Kepler Cheuvreux har uppdaterat synen på massa- och papperssektorn. / ATL
  Läs mer
 • Landsbygdsministern besöker Värmland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På onsdag den 22 februari tar landsbygdsminister Sven-Erik Buchts Sverigeresa honom till Värmland för att se naturbruksgymnasiet Södra Viken som är en viktig skola för utbildning inom skogs- och transportbranschen. Under besöket kommer även det familjeägda skogsföretaget Nykvist skogs AB att berätta om sin verksamhet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Danske Bank startar skogs- och lantbrukscenter i Södermanland-Östergötland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Danske Bank har en lång och stark relation till Sveriges många skogsägare och lantbruksföretag. I dag har banken 20 skogs- och lantbruksspecialister med erfarenhet och kompetens att möta branschens mest krävande kunder. Sedan den 1 februari har fem av dessa experter från regionen Södermanland-Östergötland samlats i ett nybildat AgriCenter i Linköping. / Danske Bank
  Läs mer
 • Business Sweden presenterar Exportchefsindex för första kvartalet – Ökad optimism bland exportföretagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag presenterades Exportchefsindex för första kvartalet i år. Chefekonom Lena Sellgren konstaterar ”att optimismen bland exportföretagen ökar men att skillnader mellan stora företag och små och medelstora företag består”. Stora företag är mest positiva kring nuläget, medan små och medelstora företag ger de starkaste prognoserna. / Business Sweden
  Läs mer
 • Exportchefsindex för första kvartalet 2017

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Business Sweden publicerar Exportchefsindex (EMI) för första kvartalet tisdagen den 14 februari kl. 09.00. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Lena Sellgren. / Business Sweden
  Läs mer
 • Wilhelm är jägmästare och projektkoordinator i nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi, Skog
  Wilhelm Magnusson, dep.sekreterare och proj.koordinator. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet
  Under åren 2008-2013 utbildade sig Wilhelm Magnusson till Jägmästare vid SLU i Umeå och är nu anställd som departementssekreterare och projektkoordinator på Regeringskansliet. - Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige!
  Läs mer
 • Regeringen tar nästa steg med landsbygdskommitténs arbete

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 4 januari lämnade den parlamentariska landsbygdskommittén över sitt slutbetänkande till regeringen. Nu tas nästa steg i arbetet när betänkandet ”För Sveriges landsbygder” (SOU 2017:1) skickas ut på bred remiss. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Sätt mål för skogsproduktionen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Hur skogen brukas är avgörande för en hållbar bioekonomi där kol- och oljebaserade produkter ersätts av träråvara för att bygga hus, klara vårt energibehov och ta fram klimatsmarta produkter. / LT.se
  Läs mer

Sidor