Politik & Ekonomi

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. Tanken är att  optimera skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi och ta tillvara skogens hela värdekedja i en bred dialog med det civila samhället och myndigheter.

Information från regeringen om arbetet med ett nationellt skogsprogram

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Positiv inställning till omställningen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Hela 46 procent tror att deras livskvalitet kommer påverkas positivt av att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Bara 11 procent tror att de kommer att påverkas negativt. Inte heller de ekonomiska konsekvenserna avskräcker. Det visar en SIFO-undersökning som Fossilfritt Sverige låtit göra och som idag presenteras i en debattartikel i Göteborgs-posten. / Miljö- och energidepartementet
  Läs mer
 • Ökat resursutnyttjande - dämpad ordertillväxt

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Efter den starka inledningen tidigare i år har utnyttjandet av produktionskapacitet och efterfrågan på arbetskraft ökat på bred front under andra kvartalet. Ordertillväxten har däremot på flera håll mattats av efter den kraftiga uppgången under början av året. Detta visar Teknikföretagens nya konjunkturbarometer för årets andra kvartal. / Teknikföretagen
  Läs mer
 • Konjunkturbarometer för andra kvartalet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Tisdagen den 13 juni kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets andra kvartal. / Teknikföretagen
  Läs mer
 • Arbetsförmedlingens prognos – Så utvecklas arbetsmarknaden år 2017 och 2018

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Arbetsförmedlingen presenterar sin arbetsmarknadsprognos på tisdag den 13 juni. Den beskriver bland annat hur sysselsättningen och arbetslösheten väntas utvecklas, hur tillgången på arbetskraft kommer att se ut samt hur övriga utmaningar på arbetsmarknaden påverkar tillväxten av jobb. / Arbetsförmedlingen
  Läs mer
 • Mexikos skogsindustri: stora affärsmöjligheter för svenska företag

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Mexiko har ett handelsunderskott inom skogsbruk på 6,19 miljarder dollar. Mer exakt handlar det om en brist på trä, massa och pappersprodukter - vilket Sverige är världsledande i att exportera. Inom den mexikanska skogsindustrin ökar även efterfrågan på hållbart skogsbruk. / Business Sweden
  Läs mer
 • Greenpeace i fredlig protest mot regeringens skogspolitik

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Greenpeace genomförde i går en fredlig protest mot förstörelsen av Sveriges sista riktiga skogar, genom att lämna sågspån utanför näringsdepartementet. Demonstranterna har med sig en stor limflaska med texten ”Laga skogspolitiken”./ Aftonkuriren
  Läs mer
 • DEBATT: ”Hög tid att regeringen bekänner färg om skogen”

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vi behöver en skogspolitik som inte bara ser till markägaren utan även alla andra som vistas i skogen. Frågan är vad regeringen tycker, skriver Jens Holm (V), miljöpolitisk talesperson./ SvD
  Läs mer
 • Svenska exportföretag fortsatt optimistiska

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Exportchefsindex (EMI) för andra kvartalet 2017 steg med 2,9 enheter till 62,8, från 58,2 det första kvartalet. Att EMI ligger över 50-strecket indikerar att fler företag tror på en förstärkning än en försvagning av exportutvecklingen konstaterar chefekonom Lena Sellgren som idag presenterade de färska siffrorna. / Business Sweden
  Läs mer
 • Glöm inte undervisning under rörelse!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  DEBATT Regeringen vill att barn och unga rör sig mer, det är bra både för folkhälsan och skolresultaten. Målet är fysisk aktivitet för alla elever varje dag. "Glöm inte att man faktiskt kan röra sig under teoretisk undervisning också" påminner Föreningen Skogens vd Bengt Ek. / Skogen
  Läs mer
 • Debatt: Mer vetenskaplig förankring i skogspolitiken efterfrågas

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Bioekonomi i dess nuvarande utformning är inte räddningen för klimatet, men kanske för skogsindustrin, det menar Kaisa Raitio, en av de 68 finska forskare som i mars kritiserade den väg som skogspolicyn tagit in på i ett gemensamt utskick. / Skogsaktuellt
  Läs mer

Sidor