Varför ökar siktdjupet i sjöar drabbade av försurning?

Joline
Elisabet Andersson, ekolog, skogsenheten, Skogsstyrelsen

Hej!

Siktdjupet ökar i drabbade sjöar på grund av försurningen i ekosystemet, varför? Och hur påverkas världshavens korallrev av försurningen?

Hej Joline!

Fråga 1: Om en sjö försuras kraftigt kan vattnet bli klarare, siktdjupet ökar, på grund av att humusämnen som färgar vattnet brunt fälls ut och sjunker till botten.
 
Fråga 2: Korallernas skal innehåller kalciumkarbonat som löser sig i surt vatten. Så ett försurat havsvatten innebär att korallerna får svårt att bygga upp och bibehålla sina skal.
 
Med vänlig hälsning
Elisabet Andersson

Elisabet Andersson  |  Ekolog
Skogsstyrelsen  |  Skogsenheten