Svårare att ta över när Skogsindex stiger

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – har ökat något. Fastighetspriserna har planat ut på en relativt hög nivå, samtidigt som virkespriserna har stagnerat. Det gör det tufft att ta över en skogsfastighet – allt fler väljer nu att sälja släktgården. / Skogssällskapet

Nyhetsarkiv

 • Ryska trävaruexporten på rekordnivå

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Med en snabbt fallande kurs på rubeln och vikande inhemsk förbrukning, stiger nu den ryska exporten av trävaror till nya rekordnivåer. Exporten under november ifjol ökade med 17 % jämfört med samma månad 2014. Under januari - november ökade leveranserna med 6 % jämfört med 2014. Detta betyder ökad konkurrens för bl.a. svenska, finska och kanadensiska sågverk på vissa marknader säger Jenny Wessung, VD på analysföretaget Woodstat. Egypten är numera de svenska sågverkens största marknad för furuvaror och volymen är nu nästan dubbelt så stor som den på Storbritannien. Går vi tillbaka 10 år i tiden var volymerna till Storbritannien flera gånger större än den till Egypten. Som framgår av diagrammet har vi en ständig kamp om marknadsandelar mellan svenska och ryska sågverk på Egypten. Brist på västvaluta är en annan faktor som påverkar marknaden i dagsläget. / Woodstat
 • Bioekonomi – ett lyft för Sverige och Finland 5/2

  Kategorier: Skog
  Basindustrin, och i synnerhet skogsindustrin i Finland och Sverige, genomgår nu en snabb förändring. Den finländska regeringen har utarbetat ett ambitiöst program för bioekonomi, där skogen utgör hörnstenen. Sveriges regering arbetar med att ta fram ett nationellt skogsprogram där syftet är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till en växande bioekonomi. Seminariet sker på Finlandsinstitutet den 5/2 kl 15-16.30. / Stora Enso
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Kategorier: Lika villkor, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
 • Byko-Lat is investing in its timber window and door factory in Valmiera

  Kategorier: Wood
  Byko-Lat is investing in its timber window and door factory in Valmiera, Latvia and doubling the manufacturing capacity in 2016. The demand is expected to grow at a rate of 20-30% per annum on key markets.
 • Prägling med precision av Iggesund Paperboard

  Präglingar med precision

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  När det dimper ner en trycksak med pappersprover är mottagaren oftast mest intresserad av proverna. När Iggesund Paperboard denna vinter börjar distribuera en provbok för Invercote G, Invercote Creato och Invercote Duo finns det all anledning att studera de präglingar som förhöjer effekten av de foton som ingår. / Iggesund Paperboard
 • Precision embossing by Iggesund Paperboard

  Precision embossing

  Kategorier: The pulp and paper industry
  When a book of paper samples arrives in the post, the recipient is often most interested in the samples themselves. When Iggesund Paperboard begins to distribute its new swatch book of Invercote G, Invercote Creato and Invercote Duo this winter, recipients have good reason to study the embossings which heighten the effect of the book’s photos. / Iggesund Paperboard
 • Miranda Schönfeldt, vikarierande Lika villkorshandläggare på SLU och SkogsSverige

  Miranda Schönfeldt vikarierar som lika villkorshandläggare på SLU

  Kategorier: Forskning & utbildning, Lika villkor
  Miranda Schönfeldt kommer vikariera som Lika villkorshandläggare mellan januari – juli 2016. I augusti 2016 är ordinarie lika villkorshandläggare Tina Sjöström tillbaka. Vikariatet gäller också redaktörsansvaret för sidorna under ämnesområdet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats.
 • Investment program in Jarl Timber

  Kategorier: Wood
  Jarl Timber Board has made a decision to start an investment program in Jarl Timber to increase the sawmill’s efficiency. The program will start in January 2016 and during the first year will total about 1,0 million EUR. / Jarl Timber
 • SMF Skogsentreprenörerna

  SMF Skogsentreprenörerna flyttar in i Näringslivets hus

  Kategorier: Skog
  Det operativa skogsbruket, plantering, röjning, avverkning, är utkontrakterat till entreprenörer. SMF Skogsentreprenörerna är skogsentreprenörskårens egen branschorganisation och arbetar för ett professionellt Skogssverige med lönsamma och fristående skogsentreprenörer. Föreningen har idag ca 850 medlemsföretag och ett helägt dotterbolag där man bedriver entreprenörscertifiering enligt PEFC.
 • Marc Michielsen och Anders Ek

  Ny ordförande i CEI-Bois

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Vid CEI-Bois generalförsamling den 13 januari i Bryssel valdes Anders Ek, President SCA Timber Supply, till ny ordförande efter Marc Michielsen som lämnar ordförandeskapet efter två år. Anders Ek är sedan tidigare medlem i CEI-Bois styrelse. / Svenskt Trä
 • Bokrelease av Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

  Bokrelease av Den öppna skogen: Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

  Kategorier: Lika villkor, Skog
  Den 11:e december var det boksläpp på SLU Umeå för Den öppna skogen. Här samlades intresserade lyssnare och där några av författarna fick berätta om arbetet bakom boken samt förhoppningar om vad boken kan bidra med i det fortsatta jämställdhetsarbetet i skogssektorn.
 • 2015 års stödmedel fördelade

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Styrelsen i Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande har vid ett styrelsemöte i december 2015 fördelat 400 000 kr till tre projekt.