Nyheter
 • Kaffet som kopplar upp dig

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Huhtamäki lanserar pappersmuggen, Adtone cup, som vid användning skiftar färg och då samtidigt kan visa en QR-kod som kan användas för konsumentkampanjer. / Packmarknaden
  Läs mer
 • Stor arbetskraftsbrist hinder för ökad produktion

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Svensk trä- och möbelindustri växer och företagen har ett mycket stort rekryteringsbehov - men de har svårt att hitta personer med rätt utbildning. En tredjedel av företagen uppger att arbetskraftsbristen är ett hinder för ökad produktion, visar en ny undersökning. / Svenskt näringsliv
  Läs mer
 • EU-kommissionen: Vi sätter inget avverkningstak

  Kategorier: Politik & Ekonomi
  EU kommer inte att sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. EU-kommissionen vill inte heller detaljstyra skogspolitiken utan anser tvärtom att den måste anpassas nationellt till de mycket olika förutsättningar som råder i olika medlemsländer. / DI
  Läs mer
 • Med skogsägarens mål i fokus

  Kategorier: Skog
  Det brukar sägas att det finns lika många mål med skogen som det finns skogsägare. I sitt examensarbete ville jägmästarstudenten Elinor Brehmer ta fasta på just dessa mål – och nu utgör hennes resultat grunden till ett verktyg som ska underlätta för nya skogsägare. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Fler vildsvin skjutna än älgar

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  Förra året sköts 98 000 vildsvin i Sverige vilket innebär att det gången fälldes 15 000 fler vildsvin än älgar. Enligt Svenska Jägareförbundet är den totala vildsvinsstammen konstant men den sprider sig till fler och fler områden. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Tall och Gran sida vid sida..

  Kategorier: Forskning & utbildning
  I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Oscar Nilsson om sin forskning. Oscar är doktorand i Skogsskötsel och skall under fyra år studera etablering och tillväxt på tall och gran. / SLU
  Läs mer

Sidor