Nyheter
  Annons
 • Storsatsning på forskning och kompetensuppbyggnad inom svensk bioekonomi

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Som nationell plattform ska Treesearch bli Sveriges största satsning på forskning samt kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I ett första steg hålls på onsdag ett seminarium där bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar tillsammans med företrädare för näringsliv och forskare från KTH, Chalmers och Linköpings Universitet. / Chalmers
  Läs mer
 • RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  - Jag ser fram emot att bidra till standardiserade provningsmetoder som kommer att underlätta produktkontroll och underlätta handel med massa och papper världen över. / RISE
  Läs mer
 • Allt fler satsar på höstplantering

  Kategorier: Skog
  De senaste åren har allt fler satsat på höstplantering. Inte sedan de stormiga åren 2005 och 2007 har det varit så populärt att plantera i slutet av sommaren och början på hösten. I år väntas närmare 60 miljoner plantor planteras på hösten. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer
 • LRF Södermanland och LRF Örebro antar fossilfri utmaning

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Välkommen att närvara när den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, besöker LRF:s länsförbund i Södermanland och Örebro. I samband med besöket antar regionförbunden utmaningen 50-50-2020. / Miljö- och energidepartementet
  Läs mer
 • Ökat resursutnyttjande - dämpad ordertillväxt

  Kategorier: Politik & Ekonomi
  Efter den starka inledningen tidigare i år har utnyttjandet av produktionskapacitet och efterfrågan på arbetskraft ökat på bred front under andra kvartalet. Ordertillväxten har däremot på flera håll mattats av efter den kraftiga uppgången under början av året. Detta visar Teknikföretagens nya konjunkturbarometer för årets andra kvartal. / Teknikföretagen
  Läs mer
 • Så ska Statens fastighetsverks skogsbruk bidra med största möjliga samhällsnytta

  Kategorier: Skog
  Statens fastighetsverks nya strategi för Hållbar skog
  Statens fastighetsverk (SFV) är Sveriges största markförvaltare. Merparten av markerna ligger i nordvästra Sverige och omfattar stora fjällområden och skogar, men i innehavet ingår även kulturhistoriskt intressanta fastigheter och donationsfastigheter i södra Sverige. I många fall har skogarna speciella värden som kräver stor hänsyn i brukandet. Under 2016 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för Hållbart skogsbruk. Genom strategin vill Statens fastighetsverk förverkliga sin vision om ett skogsbruk med största möjliga samhällsnytta. / Statens fastighetsverk
  Läs mer

Sidor