Nyheter
 • Vårdar kulturmiljöer, räddar människovärden och tjänar pengar

  Kategorier: Skog
  Jobbet förändrade livet för Johan Karlsson, 29 år. Tillsammans med sina kollegor – där flertalet har erfarenhet av att vara utan arbete länge – bedriver han ett varsamt skogsbruk i ett företag som dessutom har god lönsamhet – alla vinner på företaget Gotlands Skog & Miljö (GSM). / Coompanion
  Läs mer
 • Stort engagemang för Sveriges första Bioekonomiriksdag

  Kategorier: Skog
  – Det finns ingen skog på Östermalm, inget stålverk på Djurgården, inget sågverk på Södermalm. Urbaniseringen är det största hotet mot bioekonomin. Göran Persson, ordförande i Europeiska tankesmedjan Think Forest, höll ett kraftfullt anförande under den första Bioekonomiriksdagen som hölls i Örnsköldsvik inför fulla hus. / Cleaner Growth
  Läs mer
 • Östgötaföretag antar fossilfri utmaning

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Fredagen 24 mars besöker den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, Norrköping för att dra igång en utmaning om fossilfria transporter för regionens företag. Media är välkomna att medverka när de första företagen skriver under utmaningen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Debatt: "Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i länet"

  Kategorier: Politik & Ekonomi
  Vi som företrädare för skogsbranschen i Jämtland och Härjedalen har sedan sommaren fört en dialog med Skogsstyrelsen om deras hantering av nyckelbiotoperna i västra delarna av länet. Vår uppfattning har varit att Skogsstyrelsen förändrat sitt arbetssätt med nyckelbiotopsbedömningarna vilket lett till en stor osäkerhet för såväl branschen som den enskilde skogsägaren.
  Läs mer
 • Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

  Kategorier: Bioenergi
  - Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivmedel, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas av biodrivmedelsbranschen. Vi har länge efterfrågat ett långsiktigt styrmedel som gör det möjligt att investera i mer svensk produktion av biodrivmedel, och att få en fortsatt snabb omställning, bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens förslag om bränslebyte i transportsektorn. / Svebio
  Läs mer
 • Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Bättre kvalitet och högre produktivitet är drivkrafter för forskningen inom skoglig molekylär genetik. Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket. / MWP
  Läs mer

Sidor