Nyheter
  Annons
 • Skogssällskapets Skogsindex: Fortsatt prisökning på skogsfastigheter

  Kategorier: Skog
  Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar Skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar, men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Islänning vann första tävlingen i frisbee med motorsåg

  Kategorier: Skog
  På årets ElmiaWood-mässa lanserades en helt ny sport. Motorsågs-Frisbee eller ”Lumberjack Frisbee” som arrangören kallade den nya tävlingen. Det hela går ut på att skjuta iväg en trätrissa så långt man kan med hjälp av en motorsåg. Längst vinner. / Skogsforum
  Läs mer
 • Skogsforum lanserar Forestry.com

  Kategorier: Skog
  Svenska skogssajten Skogsforum har alltid lockat många medlemmar och besökare från Norge, svenskspråkiga Finland och Danmark. Nu hittar allt fler besökare från länder utanför Norden till skogsforum.se och det är framför allt det faktamässiga djupet kring skogsmaskiner och skogsteknik som lockar. / Skogsforum
  Läs mer
 • 9 miljoner till forskning och utveckling

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • Stora Ensos Sverigechef utsedd att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar. / Stora Enso
  Läs mer
 • Södra, Derome och Nordströmsgruppen tecknar flerårsavtal

  Kategorier: Trä och träindustrin
  I förra veckan undertecknade Södra, Derome samt Nordströmsgruppen ett flerårsavtal gällande interiörträprodukter. Avtalet innebär att Södra kommer vara dominerande leverantör av produkter såsom panel, list och träskivor till de växande bygghandelsföretagen. / Södra
  Läs mer

Sidor