Nyheter
 • FN:s internationella skogsdag inspirerar till årets Guldyxa

  Kategorier: Skog
  Igår den 21 mars var det den av FN instiftade Internationella skogsdagen. Årets tema är skog och energi. Fira dagen genom att nominera värdiga mottagare av utmärkelsen Guldyxan 2017. #IntSkogsdagen / Elmia
  Läs mer
 • Det finns en hand bakom varje skog

  Kategorier: Skog
  Tack vare att vi brukar skogen tar den upp hela 83 procent av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid. #IntSkogsdagen #21mars #brukaförklimatet #detgodaägandet / LRF
  Läs mer
 • Nominera till Guldyxan 2017

  Kategorier: Skog
  Utmärkelsen Guldyxan har delats ut sedan 1995. Priset går till skogsägare eller andra praktiskt verksamma inom skogsbruket som på något sätt gjort viktiga insatser för näringen. I linje med temat för Internationella skogsdagen 21 mars begränsas urvalet i år till dem som bidragit till att skogsbränsle ersätter fossil energi. / ElmiaWood
  Läs mer
 • Holmen stärker trävaruverksamheten

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Holmen har idag träffat avtal att förvärva Linghems sågverk från nuvarande ägaren Rörvik Timber. Sågverket har en ny såglinje med kapacitet att producera 75 000 kubikmeter per år. Som råvara används klenare timmer än vad som sågas vid koncernens sågverk i Braviken, som ligger fyra mil från Linghem. Köpeskillingen uppgår till 48 Mkr. / Holmen
  Läs mer
 • Allmänheten stöder mer blandskog för att motverka klimatrisker

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Klimatförändringarna förväntas öka risken för stormskador och insektsangrepp i svenska skogar, men det finns motåtgärder. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet har undersökt vilka åtgärder som har stöd hos allmänheten. Det visade sig att det finns stor acceptans för att skapa en mer varierad skog och ta bort angripna träd, men inte för att använda bekämpningsmedel. / SLU
  Läs mer
 • FSC firade internationell skogsdag – Vi gör skillnad för biologisk mångfald

  Kategorier: Skog
  Just nu arbetar Svenska FSC med en rapport där FSC-certifieringens regler analyseras gentemot den finska lagstiftningens krav på skogsbruk, med fokus på biologisk mångfald. Vi kan se att FSC bidrar med att bevara viktiga livsmiljöer såsom buffertzoner mot sjöar och vattendrag samt stora nyckelbiotoper. / FSC
  Läs mer

Sidor