Nyheter
  Annons
 • Metsä Wood lanserar Open Source Wood

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Ett banbrytande öppet innovationsprojekt för ökad tillväxt inom storskaligt träbyggande. Metsä Woods initiativ Open Source Wood strävar efter att arkitekter, designers och ingenjörer ska samarbeta, dela innovationer och bidra med kunskap om modulärt träbyggande. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Scandbio miljonsatsar på hållbar produktion i norr

  Kategorier: Bioenergi
  Scandbio gör en miljoninvestering på fabriken i Norberg för att öka företagets årliga pelletsproduktion. Fabriken ligger mitt i sågverksbältet i Västmanland och gör dem till ett av de mest konkurrenskraftiga bioenergiföretagen i norr. / Scandbio
  Läs mer
 • Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar kan sökas

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2017 inom området för nordligt stöd (=stödregion C) får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd. / Mavi
  Läs mer
 • 13 miljoner kronor till forskning mot skogsskador

  Kategorier: Forskning & utbildning
  I ljuset av pågående klimatförändringar behöver vi stärka skogsbruket i regionen så att råvaruförsörjningen inte hotas av ökande skogsskador från bland annat granbarkborre och bastborrar. Mittuniversitetet får nu 6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om skogsskador och projektet har en total budget på 13 miljoner kronor. / Mittuniversitet
  Läs mer
 • Guide till tystnaden i Stockholm

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  Tystnad, en dos natur och en möjlighet att bara få vara. Nu finns det vägledningar till 65 rofyllda platser i elva olika naturområden i Stockholms stad. / Stockholms stad
  Läs mer
 • Var femte liter som tankas i Sverige biodrivmedel

  Kategorier: Bioenergi
  Första kvartalet 2017 var 20,5 procent av alla drivmedel förnybara biodrivmedel, räknat efter energiinnehåll. För helåret 2016 var motsvarande siffra 18,6 procent. Andelen biodiesel i diesel var 25,8 procent under första kvartalet. / Svebio
  Läs mer

Sidor