Var kan jag hitta en beskrivning av de olika funktionerna för tillväxt i beståndsmetoden? Jag vill på egen hand kunna utföra tillväxtberäkningar därav frågan.

David Gustavsson
Ulf Söderberg, Inst för skoglig resurshushållning, SLU
Hej, Var kan jag hitta en beskrivning av de olika funktionerna för tillväxt i beståndsmetoden? Jag vill på egen hand kunna utföra tillväxtberäkningar därav frågan. Mvh David
Jag har listat ut att det är produktionsmallen som används i beståndsmetoden, som framför allt är en värderingsmetod. Den finns beskriven i; Nilsson, N-E. 1978. Produktionsmall för tidsfördelning av framtida slutavverkningar och gallringar, för medelförrådsberäkningar mm. SOU 1978:7. Skog för framtid. Bilaga 4.