Vad är en "attack" för slags avverkningsredskap?

Marcus
Tomas Nordfjell, institutionen för skogsskötsel
Vad är en "attack" för slags avverkningsredskap ? Hur ser den ut och hur fungerar den?
Hej Marcus! Attack är inget direkt avverkningsredskap i sig, utan en fällriktare. Den är ca 2 m lång och man trampar fast den i marken och trycker fast den mot trädet så att den lutar ca 45 grader. Det finns en vev på den som pressar ut den med stor kraft till att bli längre. Man använder den till att säkerställa att träd faller i den riktning man önskar. Attack används i praktiken för träd som skall fällas åt ett håll som de egentligen inte vill falla åt. Speciellt påtagligt nära hus, vid kraftledningar odyl. Det finns även enklare redskap (billigare, men inte lika stor kraft) med samma funktion. En sådan heter "Timmerknekt". Jag tror att Attack kan köpas hos till exempel Granngården (f.d. Lantmännen), eller en motorsågsaffär. I alla fall bör de veta vart man kan vända sig.
1