Hur många trädarter finns i Sverige?

Erik Valinger

Hur många trädarter finns i Sverige?

Bland SkogsSveriges sidor finns en rubrik som heter Svenska träd. Där finns de inhemska trädslagen och några introducerade (26 trädarter). Till detta antal skall man då även addera alla utländska arter som finns utplanterade i skogen, i försök, i botaniska trädgårdar och i olika plantskolor. Tyvärr kan jag inte ge dig det antal arter som det rör sig om totalt.

1