Lika villkor

Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta med lika villkor innebär att man aktivt jobbar med att synliggöra orättvisor och hjälpa till att i ett långsiktigt perspektiv se till att alla människor i organisationen trivs och behandlas lika.

Begreppet är skiljt från begreppet jämställdhet, och har mer likheter med begreppet jämlikhet som är ett begrepp som utvecklades då jämlikhetsbegreppet ofta missade orättvisan mellan män och kvinnor. Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden i livet. Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Regeringen lanserade 2011 en jämställdhetsstrategi för skogssektorn som går under namnet ”konkurrenskraft kräver jämställdhet – jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn” (klicka på länken). Genom detta vill man synliggöra den ojämställdhet som råder inom den skogliga sektorn, där män är överrepresenterade i de flesta yrkeskategorier. Skogen är till för alla, men realiteten idag är att den främst tillhör män, och detta vill regeringen uppmärksamma för att få till stånd en förändring. En jämställd skogssektor är en konkurrensfaktor idag, där vikten av att rekrytera ur hela befolkningen, inte bara halva, kommer generera både ekonomisk och hälsomässig vinning i förlängningen.

Resultatet av uppdraget ”kompetenssatsning i jämställdhet för lärare inom skogliga sektorn” var en  kunskapsplattform där lärare (och andra som vill) ska kunna inspireras och hämta information, material, filmer, texter, artiklar med mera, som på något sätt anknyter till området jämställdhet/lika villkor. Denna kunskapsplattform har nu utvecklats till att bidra med inspiration och kunskap för alla intresserade inom skogssektorn. Det är resultatet av den utvecklingen som du ser just nu.

Fråga SkogsSverige om jämställdhet i skogssektorn!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller lika villkor i skogsbranschen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

 • Helena Österlind tilldelas Skogs-Oskar 2016

  Etiketter: Lika villkor
  Helena Österlind mottar Mera Skogs pris Skogens Oskar
  Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten till en person sker som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen. Helena Österlind arbetar med jämställdhet med ett särskilt intresse för skogssektorn. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer
 • Utejobb ska ge väg in

  Etiketter: Lika villkor
  Sätta upp informationsskyltar, röja snår och bygga stängsel. De naturvårdande arbetsuppgifterna är många för de nyanlända och långtidsarbetslösa som har praktik i naturreservat över hela Skåne. / Papperstidningen
  Läs mer
 • Kvinnliga skogsägare ges hjälp att utveckla sina produktidéer

  Etiketter: Lika villkor, Skog
  Skog och Trä i Väst startar nu ett projekt för kvinnor som har ett intresse i skogs- och tränäringen. Projektets syfte är att testa produkter och affärsidéer med skogen och gården som bas. Så har du en verksamhet eller funderar du på någon idé eller produkt du skulle vilja testa, kom då på något av följande möten. / Paper Province
  Läs mer
 • Jobb för nyanlända i skånska naturreservat

  Etiketter: Lika villkor
  Ett åttiotal nyanlända får nu möjlighet till praktik följt av anställning hos Skogsstyrelsen. Syftet är öka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de gör en värdefull insats i skånska naturreservat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsbrukets glömda hjältinnor - kvinnors skogsarbete

  Etiketter: Lika villkor, Skog
  Hjälp oss att skriva historia! Har du själv, eller någon kvinna du känner till, arbetat i skogen i tiden före 1970-talet? Hör då av dig till: Anna-Maria Rautio, Skogshistorisk forskare och projektledare. / Skogsmuseet i Lycksele
  Läs mer
 • Seminariedag om skog och integration på Internationella skogsdagen 21 mars

  Etiketter: Lika villkor, Skog
  På FN:s Internationella skogsdag anordnar Skogssällskapet en seminariedag i Stockholm på temat ”Skogen som arena för integration”. Du som jobbar med nyanlända, eller på annat sätt berörs av ämnet, får inspiration och praktiska verktyg för att se skogen som en resurs i integrationsarbetet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Mentor till Mentor - avslutning för grönt integrationsprojekt vid SLU

  Etiketter: Lika villkor
  Projektet Mentor till Mentor är ett unikt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne. Projektet avslutas i december i år. Den 14 december bjuder vi in till ett möte i Alnarp där vi tillsammans med deltagarna kommer att presentera vad vi har uppnått. / SLU
  Läs mer
 • Framtida kompetensförsörjning i skogen

  Etiketter: Lika villkor, Skog
  Mera Skog i Västerbotten inbjuder till en dag med föreläsningar, workshops och möten. Kom till Ansia, Lycksele tisdagen den 15 november kl. 8:00 -16:00. Tre spännande föredragshållare: Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, Anders Szczepanski, föreståndare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och ledamot av LRFs jämställdhetsakademi. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer
 • Så ska myndigheter och skogsföretag arbeta för en jämställd skogssektor

  Etiketter: Lika villkor
  De företag, myndigheter och organisationer som arbetar tillsammans inom Skogsriket Västerbotten har formulerat en avsiktsförklaring som skrevs under den 1 november. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i skogs- och träindustrin

  Etiketter: Lika villkor, Skog
  Ta del av praktiska arbetssätt för jämställdhet och mångfald i Västerbottens och Norrbottens skogs- och trämekaniska industri. Välkommen tisdag 8 nov, 10.00-15.00 på Campus Skellefteå! / Luleå tekniska universitet
  Läs mer

Sidor