Lika villkor

Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta med lika villkor innebär att man aktivt jobbar med att synliggöra orättvisor och hjälpa till att i ett långsiktigt perspektiv se till att alla människor i organisationen trivs och behandlas lika.

Begreppet är skiljt från begreppet jämställdhet, och har mer likheter med begreppet jämlikhet som är ett begrepp som utvecklades då jämlikhetsbegreppet ofta missade orättvisan mellan män och kvinnor. Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden i livet. Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Regeringen lanserade 2011 en jämställdhetsstrategi för skogssektorn som går under namnet ”konkurrenskraft kräver jämställdhet – jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn” (klicka på länken). Genom detta vill man synliggöra den ojämställdhet som råder inom den skogliga sektorn, där män är överrepresenterade i de flesta yrkeskategorier. Skogen är till för alla, men realiteten idag är att den främst tillhör män, och detta vill regeringen uppmärksamma för att få till stånd en förändring. En jämställd skogssektor är en konkurrensfaktor idag, där vikten av att rekrytera ur hela befolkningen, inte bara halva, kommer generera både ekonomisk och hälsomässig vinning i förlängningen.

Resultatet av uppdraget ”kompetenssatsning i jämställdhet för lärare inom skogliga sektorn” var en  kunskapsplattform där lärare (och andra som vill) ska kunna inspireras och hämta information, material, filmer, texter, artiklar med mera, som på något sätt anknyter till området jämställdhet/lika villkor. Denna kunskapsplattform har nu utvecklats till att bidra med inspiration och kunskap för alla intresserade inom skogssektorn. Det är resultatet av den utvecklingen som du ser just nu.

Fråga SkogsSverige om jämställdhet i skogssektorn!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller lika villkor i skogsbranschen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

 • Jämställdhet ökar skogsgårdens lönsamhet

  Etiketter: Lika villkor
  Senast 2025 är 40-60 procent av Södras förtroendevalda kvinnor. Det är ett av målen i den nya handlingsplanen för ökad mångfald och jämställdhet i Södras medlemsorganisation. / Södra
  Läs mer
 • SkogsSverige ger dig kunskap om Lika villkor

  Etiketter: Lika villkor
  Tina Sjöström ansvarar för Lika villkor på SLU och på SkogsSverige
  Idag är det internationella kvinnodagen. Behöver du verktyg för jämställdhetsarbetet på din arbetsplats? Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats hittar du just det. - Min kollega Emma Möller på Vkna, ett konsultföretag med fokus på jämställdhet, har tillsammans med mig arbetat fram sidorna som hjälper dig igång med jämställdhetsarbetet på din arbetsplats, berättar Tina Sjöström, innehållsansvarig för Lika villkor på SkogsSverige och handläggare för Lika villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå./ SkogsSverige
  Läs mer
 • Kvinnliga skogsnätverk

  Etiketter: Lika villkor
  I Sverige finns cirka 330 000 personer som äger skog. Av dessa är 38 procent kvinnor. Idag finns det ett antal kvinnliga nätverk som tar vara på kvinnors skogsintresse, vars medlemmar består av både kvinnliga skogsägare och skogsintresserade kvinnor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Skog störst bland kvinnors företagande

  Etiketter: Lika villkor
  Skogen är främsta bransch när kvinnor äger och driver företag i Sverige. För många är det okända fakta, skriver Karin Perers, Mellanskogs ordförande. / Gefle Dagblad
  Läs mer
 • Debatt: Kvinnor, välkomna till skogen!

  Etiketter: Lika villkor
  Fler kvinnor behövs inom den gröna skogsnäringen. Det skriver Olov Söderström, VD Norrskog, inför den internationella kvinnodagen. / Folkbladet
  Läs mer
 • Lärdomar och metoder för en inkluderande skog

  Etiketter: Lika villkor
  Välkommen att ta del av lärdomar och metoder för jämställdhet och mångfald i skogssektorn som avslutning på projektet ”Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan”. Tid och plats: Tisdag 4 april, SLU i Umeå.
  Läs mer
 • Helena Österlind tilldelas Skogs-Oskar 2016

  Etiketter: Lika villkor
  Helena Österlind mottar Mera Skogs pris Skogens Oskar
  Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten till en person sker som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen. Helena Österlind arbetar med jämställdhet med ett särskilt intresse för skogssektorn. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer
 • Utejobb ska ge väg in

  Etiketter: Lika villkor
  Sätta upp informationsskyltar, röja snår och bygga stängsel. De naturvårdande arbetsuppgifterna är många för de nyanlända och långtidsarbetslösa som har praktik i naturreservat över hela Skåne. / Papperstidningen
  Läs mer
 • Kvinnliga skogsägare ges hjälp att utveckla sina produktidéer

  Etiketter: Lika villkor, Skog
  Skog och Trä i Väst startar nu ett projekt för kvinnor som har ett intresse i skogs- och tränäringen. Projektets syfte är att testa produkter och affärsidéer med skogen och gården som bas. Så har du en verksamhet eller funderar du på någon idé eller produkt du skulle vilja testa, kom då på något av följande möten. / Paper Province
  Läs mer
 • Jobb för nyanlända i skånska naturreservat

  Etiketter: Lika villkor
  Ett åttiotal nyanlända får nu möjlighet till praktik följt av anställning hos Skogsstyrelsen. Syftet är öka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de gör en värdefull insats i skånska naturreservat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor