Fakta om klimat & miljö

Här har vi samlat några länkar där du kan hitta aktuella fakta och statistik om hur det går med arbetet att uppfylla Sveriges miljömål när det gäller skogen och hur det ser ut i landet när det gäller skyddad skog och certifiering av hållbart skogsbruk. 

 

Miljötillståndet i skogen

Miljömålsportalen – rapporterar om uppföljning av miljömålet ”Levande skogar” och andra miljömål som berör skogen
Program Skog  är ett av programmen inom Sveriges Lantbruksuniversitets fortlöpande miljöanalys – här hittar du fakta och statistik om tillståndet i skogen från Riksskogtaxeringen och Markinventeringen

 

Skydd av skogsmark

Skogsstyrelsen ger information om statligt skyddad skog och skogsbrukets frivilliga skydd av skogsmark
Skogsstyrelsens karttjänst Skogens Pärlor redovisar värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar
Skogsindustriernas karttjänst Skyddadskog.se ger en samlad bild av frivilliga avsättningar av skogsmark hos Sveriges största skogsägare

 

Certifiering av hållbart skogsbruk

FSC Sverige – här hittar du fakta och statistik om svensk skogsmark som är certifierad enligt FSC
Svenska PEFC - här hittar du fakta och statistik om svensk skogsmark som är certifierad enligt PEFC