Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Vildare väder att vänta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt SMHI:s klimatexpert Gunn Persson kommer framtidens väder att bli både varmare och blötare samtidigt som havsnivåerna fortsätter att stiga. Växthuseffektens uppvärmning av vår planet ändrar både de nederbörds- och temperaturförhållanden som vi nordbor är vana vid att ha. Den utvecklingen påverkar såväl skog som människor. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • LRF Södermanland och LRF Örebro antar fossilfri utmaning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Välkommen att närvara när den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, besöker LRF:s länsförbund i Södermanland och Örebro. I samband med besöket antar regionförbunden utmaningen 50-50-2020. / Miljö- och energidepartementet
  Läs mer
 • Skogens klimatråd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogen och skogsbruket påverkas påtagligt av de klimatförändringar vi står inför. Samtidigt som skogen kan komma att växa bättre i ett varmare klimat, ökar även riskerna för skador som till exempel insektsangrepp. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Blekinges lövskogar ska bli turistmagnet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  Blekinge ska lära Polen och Litauen hur man bäst lockar turister till skyddade lövskogar – en ekvation som inte alltid är helt lätt. Samtidigt vill Blekinge lära sig att locka fler besökare från Östersjöområdet./ Svt.se
  Läs mer
 • Greenpeace i fredlig protest mot regeringens skogspolitik

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Greenpeace genomförde i går en fredlig protest mot förstörelsen av Sveriges sista riktiga skogar, genom att lämna sågspån utanför näringsdepartementet. Demonstranterna har med sig en stor limflaska med texten ”Laga skogspolitiken”./ Aftonkuriren
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna: Statsministern måste ta ansvar i artskyddsfrågan

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  DEBATT: Den svenska artskyddsförordningen måste ses över. Men miljöministern och landsbygdsministern ger motstridiga besked och verkar inte inse allvaret i frågan. Därför är det är dags att statsministern agerar och ger besked till Sveriges 300 000 skogsägare, skriver LRF Skogsägarna./ Altinget
  Läs mer
 • Senarelagd avverkning skapar viktiga naturvärden i produktionsskog

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö, Skog
  Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter, visar forskning utförd inom Future Forests. Detta skulle kunna vara ett bra verktyg för naturvård i skogslandskapet enligt forskarna./ SLU
  Läs mer
 • Namninsamling vill rädda skog i Fagersta

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Fagersta kommun är på väg att besluta om en ny plan för hur kommunens skog ska användas de närmsta åren. Men vid senaste kommunfullmäktige stoppades planen efter att Naturskyddsföreningen samlat in namnunderskrifter./ Svt.se
  Läs mer
 • Svenska innovationer får WWFs globala hållbarhetsutmärkelse

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017. Om lösningarna kan växa på den internationella marknaden kommer de att göra stor klimatnytta i världen och ge Sverige exportintäkter och tillväxt. Totalt får sex nordiska bolag årets utmärkelse, varav fyra bolag är svenska. / WWF
  Läs mer
 • Svensk skog allt sämre rustad för klimatskador

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. Till exempel minskar andelen barrblandskog. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar, krävs en mer varierad skog och nu ska skogsägarna få bättre hjälp med det. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor